Từ khóa: "Nghị quyết số 53"

1 kết quả

Đầu tư hạ tầng Khu Kinh tế cửa khẩu

Đầu tư hạ tầng Khu Kinh tế cửa khẩu

Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai được định hướng trở thành một trung tâm logistics lớn và quan trọng của cả nước. Để thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt cần hàng nghìn tỷ đồng đầu tư hạ tầng. Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, việc đa dạng hóa các hình thức đầu tư, huy động mọi nguồn lực của xã hội là rất cần thiết.

fb yt zl tw