Từ khóa: "Nghị định 81/2021/NĐ-CP"

4 kết quả

Sửa Nghị định 81/2021/NĐ-CP theo hướng không tăng học phí năm học 2023 - 2024

Sửa Nghị định 81/2021/NĐ-CP theo hướng không tăng học phí năm học 2023 - 2024

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 300/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

fb yt zl tw