Từ khóa: "ngày nhà giáo Việt nam"

2 kết quả

Sôi nổi các hoạt động hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam

Sôi nổi các hoạt động hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Các hoạt động đang tạo sự phấn khởi, khơi dậy tinh thần “hết lòng vì học sinh thân yêu” của cán bộ, giáo viên, góp sức cho sự nghiệp “trồng người”.

fb yt zl tw