Từ khóa: "Khách du"

3 kết quả

Về Làng Văn hóa - Du lịch khám phá nét ẩm thực dân tộc

Về Làng Văn hóa - Du lịch khám phá nét ẩm thực dân tộc

Từ ngày 1 - 31/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động hàng ngày, cuối tuần nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại Ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

fb yt zl tw