Từ khóa: "IIP"

3 kết quả

Theo dõi chặt mọi diễn biến, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt

Theo dõi chặt mọi diễn biến, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt

Thủ tướng nêu rõ, bước vào tháng 8, mặc dù dự báo tình hình thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nền kinh tế nước ta đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc, tích cực hơn, nhất là nền tảng vĩ mô thuận lợi, tình hình chính trị-xã hội ổn định, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả; môi trường quốc tế được giữ vững.

fb yt zl tw