Từ khóa: "Giá trị giao dịch"

1 kết quả

Báo Trung Quốc đánh giá cao thành tựu chuyển đổi số của Việt Nam

Báo Trung Quốc đánh giá cao thành tựu chuyển đổi số của Việt Nam

Tờ Nhân dân Nhật báo (People Daily) - Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây đăng bài viết có nhan đề "Việt Nam tích cực thúc đẩy chuyển đổi số", khẳng định hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và những thành quả chuyển đổi số của Việt Nam trong thời gian qua.

fb yt zl tw