Từ khóa: "Điều khiển xe máy"

2 kết quả

Ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông với học sinh

Ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông với học sinh

Thời gian qua, không ít trường hợp học sinh điều khiển xe máy, xe điện gặp tai nạn giao thông (TNGT) dẫn đến hậu quả thương tâm. Việc phòng ngừa, ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra đang trở nên cấp thiết, nhất là khi học sinh đã bước vào thời gian nghỉ hè.

fb yt zl tw