Từ khóa: "chuỗi cung ứng hàng hóa"

1 kết quả

G7 thúc đẩy chuỗi cung ứng hàng hóa quan trọng

G7 thúc đẩy chuỗi cung ứng hàng hóa quan trọng

Ngày 29/10, Bộ trưởng Thương mại Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhất trí đẩy mạnh hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt và bền vững đối với các hàng hóa quan trọng như khoáng sản, chất bán dẫn và pin, đồng thời hợp tác với các đối tác đáng tin cậy ở bên ngoài để đạt được mục tiêu này.

fb yt zl tw