Từ khóa: "Chủ tịch Trịnh Xuân Trường"

1 kết quả

Năm 2024, Lào Cai thực hiện mục tiêu kép (*)

Năm 2024, Lào Cai thực hiện mục tiêu kép (*)

Tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu về nội dung điều hành phát triển các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Báo Lào Cai lược ghi bài phát biểu quan trọng này.

fb yt zl tw