Từ khóa: "Chính đảng"

3 kết quả

Việt Nam coi Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu

Việt Nam coi Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu

Tại các cuộc trao đổi, làm việc với lãnh đạo các cơ quan và các chính đảng Nhật Bản, đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong khuôn khổ 'quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á', với tin cậy chính trị cao và ngày càng được tăng cường thông qua giao lưu cấp cao và các cấp thường xuyên.

fb yt zl tw