Từ khóa: "chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội"

1 kết quả

Ngày 7/11, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn về thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội

Ngày 7/11, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn về thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội

Theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 7/11 Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4.

fb yt zl tw