Từ khóa: "Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ"

1 kết quả

Nơi lưu giữ những giá trị lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Nơi lưu giữ những giá trị lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là công trình văn hóa, lưu giữ hàng nghìn tài liệu, hiện vật gắn liền với Chiến thắng Điện Biên Phủ

fb yt zl tw