Từ khóa: "Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh"

1 kết quả

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về báo cáo giữa nhiệm kỳ

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về báo cáo giữa nhiệm kỳ

Chiều 12/10, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

fb yt zl tw