Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 4, 7/12/2022, 21:03 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Văn Bàn: Giải pháp phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên

LCĐT - Chi bộ thị tứ Võ Lao, xã Võ Lao (huyện Văn Bàn) có 41 đảng viên, lãnh đạo 207 hộ. Chi bộ có 1 đảng viên được miễn sinh hoạt và 3 đồng chí trong chi ủy lãnh đạo chung, còn lại 37 đảng viên được phân công nhiệm vụ cụ thể. Mỗi đảng viên được giao phụ trách từ 5 đến 10 hộ trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và triển khai các nhiệm vụ ở địa phương; nắm tình hình, tư tưởng, đời sống của người dân, khi có vấn đề nảy sinh kịp thời báo cáo để chi bộ nắm và có hướng giải quyết.

Đồng chí Trần Đăng Khoa, Chi ủy viên được giao phụ trách việc phân công theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên cho biết: Đầu năm, chi bộ lập danh sách phân công từng đảng viên phụ trách từng hộ. Hằng tháng, đảng viên đó phải báo cáo tình hình, đến cuối năm chi bộ sẽ đánh giá kết quả đảng viên phụ trách hộ được phân công và coi đó là một trong những nội dung đánh giá chất lượng đảng viên trong năm. Nhờ việc đôn đốc, đánh giá hằng tháng nên 3 năm gần đây, 100% đảng viên trong chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Văn Bàn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Do vậy, công tác đảng viên được các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thực hiện ngày càng đồng bộ, nền nếp, hiệu quả.

Trong sinh hoạt đảng hằng tháng, Chi bộ thôn Yên Thành, Đảng ủy xã Khánh Yên Thượng đều có nhận xét, đánh giá việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên.

Cụ thể, Huyện ủy đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, như Công văn số 1141 ngày 16/10/2018 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên; Công văn số 409 ngày 13/5/2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, trong đó có nội dung chỉ đạo “Hằng năm, chi bộ thực hiện nghiêm việc phân công công tác cho đảng viên, đảm bảo mọi đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, hằng tháng đánh giá tại kỳ sinh hoạt chi bộ”...

Thực hiện quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Huyện ủy, cấp ủy các cấp đã quán triệt, tổ chức phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Qua nắm bắt, kiểm tra, giám sát, hằng năm, 100% chi bộ đã nghị quyết phân công nhiệm vụ cho đảng viên; có sự rà soát, điều chỉnh phân công phù hợp với thực tế, từ đó tạo được nền nếp. Thực hiện nghiêm việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên đã góp phần nâng cao chất lượng đảng viên của địa phương. Minh chứng cụ thể, hằng năm có trên 95% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Riêng năm 2021, toàn huyện có 5.508/5.719 đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 96,3%; có 321/341 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm trên 94%; 53/58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm hơn 91%.

Kết quả trên phản ánh sự quan tâm của các cấp ủy đảng trong việc thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng, trong đó có việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên; thực hiện phân công cấp ủy viên, cán bộ cấp huyện phụ trách, theo dõi tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện sự phân công, các đồng chí cấp ủy, cán bộ cấp ủy thường xuyên bám nắm cơ sở, nhất là việc dự sinh hoạt đảng tại cơ sở được phân công phụ trách, theo dõi. Huyện ủy cũng đẩy mạnh giám sát việc đảng viên thực hiện nhiệm vụ được phân công. Thông qua thực hiện quy định về kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng đã xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng thực hiện việc phân công nhiệm vụ đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Thực hiện giám sát thường xuyên bằng nhiều hình thức và linh hoạt, như cấp ủy giám sát đảng viên; đảng viên giám sát đảng viên thông qua sinh hoạt đảng (hằng tháng, trong phiên sinh hoạt định kỳ, đảng viên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy chi bộ, đảng viên trong chi bộ nhận xét, đánh giá); thông qua hoạt động, công tác…; quần chúng giám sát đảng viên…

Đồng chí Nguyễn Văn Bàn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Bàn nhấn mạnh: Nhờ thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đảng viên, giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của đảng viên nên Đảng bộ huyện đã phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống của mỗi đảng viên. Đây cũng là một trong những giải pháp được Ban Thường vụ Huyện ủy coi trọng thực hiện những năm qua, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, nhất là về ý thức, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tạo được niềm tin của Nhân dân với các cấp ủy đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết