Báo Lào Cai
Thứ 2, 24/1/2022, 02:18 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên thi tuyển vào các trường CAND năm 2021

Công an tỉnh Lào Cai thông báo sơ tuyển tuyển sinh Đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (VB2) trong Công an nhân dân năm 2021 như sau:

 

1. Phương thức tuyển sinh, trường áp dụng và chỉ tiêu tuyển sinh:

- Phương thức tuyển sinh: Theo phương thức thi tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đạt sơ tuyển tại địa phương đối với người dự tuyển đã có bằng tốt nghiệp trở lên (ngành ngoài).

- Trường áp dụng, chỉ tiêu tuyển sinh, phạm vi tuyển sinh:

+ Học viện An ninh nhân dân (T01): 100 chỉ tiêu - Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú ở địa bàn phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra).

+ Học viện Cảnh sát nhân dân (T02): 100 chỉ tiêu - Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú ở địa bàn phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra).

+ Đại học Hậu cần – Kỹ thuật CAND (T07): 50 chỉ tiêu – Tuyển sinh địa bàn cả nước.

* Tỷ lệ nữ không quá 10% tổng chỉ tiêu cho từng trường.

2. Ngành, chuyên ngành đào tạo và thời gian đào tạo

- T01: Ký hiệu trường ANH. Mã ngành 7860100. Ngành nghiệp vụ An ninh

- T02: Ký hiệu trường CSH. Mã ngành 7860100. Ngành nghiệp vụ Cảnh sát

- T07: Ký hiệu trường phía Bắc HCB, phía Nam HCN. Mã ngành 7480200. Ngành Kỹ thuật CAND

- Thí sinh trúng tuyển được đào tạo khoảng 02 năm (không tính thời gian huấn luyện đầu khóa khoảng 04 tháng).

3. Hình thức thi, môn thi, thời gian thi

- T01, T02: Môn thi: Triết học Mác – Lênin (Môn 1), Lý luận Nhà nước và pháp luật (Môn 2). Hình thức thi: Tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

- T07: Môn thi: Triết học Mác – Lênin (Môn 1), Toán (Môn 2). Hình thức thi: Tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

- Thời gian tổ chức thi: Dự kiến 26/12/2021.

4. Cách tính điểm thi

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 02 môn thi cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an được quy về thang điểm 20 làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Công thức tính điểm như sau:

ĐXT = M1+ M2 + (KV + ĐT + ĐTh) x 2/3, trong đó:

+ ĐXT: Điểm xét tuyển;

+ M1, M2: Điểm 02 môn thi (Môn 1 và Môn 2);

+ KV: Điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ ĐT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ ĐTh: Điểm thưởng cho thí sinh (chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế).

- Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 02 môn thi làm tròn đến 02 chữ số thập phân (không tính điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực, điểm thưởng), lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm Môn 1 cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học quy về thang điểm 4, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

- Trường hợp thí sinh có các tiêu chí phụ bằng nhau, nếu xét hết sẽ vượt chỉ tiêu được giao, khi thẩm định phương án điểm, X02 trao đổi với X01, X01 là đơn vị  chủ trì tham mưu báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định.

- Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu nữ thì số chỉ tiêu còn lại xét tuyển thí sinh nam.

5. Đối tượng, điều kiện dự tuyển, điều kiện ưu tiên trong tuyển sinh

- Đối tượng: Công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào Cai.

- Điều kiện dự tuyển: người đăng ký dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đã tốt nghiệp đại học hình thức chính quy tập trung, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông lên đại học). Đối với sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng chưa được cấp bằng, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Lưu ý: nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc), thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học (Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học), như sau: theo thang điểm 4 (từ 3,6 đến 4,0: xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2: khá); Theo thang điểm 10 (từ 9,0 đến 10: xuất sắc; từ 8,0 đến cận 9,0: giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: khá).

+ Người dự tuyển đã tốt nghiệp các ngành, chuyên ngành thuộc các trường đại học có trong Danh mục tuyển sinh của từng trường (phụ lục kèm theo).

+ Về độ tuổi: người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi).

+ Không vi phạm kỷ luật trong thời gian học tập tại các cơ sở giáo dục đại học và thời gian làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (nếu có).

+ Tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe: áp dụng như đối với tuyển sinh (tuyển mới) học sinh phổ thông vào các trường CAND năm 2021. Trong đó, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính:ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (phải cam kết chữa bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển).

- Ưu tiên trong tuyển sinh: Người dự tuyển được hưởng điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an nếu có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn trong tháng 10/2021 (thời gian thông báo tuyển sinh) của một trong các chứng chỉ IELTS (Academic) đạt từ 7,0 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 trở lên được cộng 1,0 điểm. Trường hợp người dự tuyển có nhiều diện ưu tiên về văn bằng, chứng chỉ thì chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.

6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Từng môn thi phải đạt tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

7. Thủ tục đăng ký sơ tuyển

        Thí sinh phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính (để kiểm tra) và nộp bản sao được chứng thực từ bản chính các giấy tờ sau:

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;

+ Giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Băng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm;

+ Bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có).

Lưu ý: Các giấy tờ nêu trên phải thống nhất về họ, đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh (ghi theo giấy khai sinh), quê quán, hộ khẩu thường trú, dân tộc.

        - Lệ phí sơ tuyển: 100.000đ.

8. Thời gian và địa điểm đăng ký sơ tuyển

        - Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/11/2021.

        - Địa điểm: Công an huyện, thị xã, thành phố nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú.

        Mọi chi tiết xin liên hệ Công an các huyện, thị xã, thành phố hoặc phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Lào Cai, SĐT: 069.2449.332, 0938.299.888./.

Nơi nhận:                                                                         GIÁM ĐỐC

- Công an các huyện, TX, TP;

- Các phòng CAT;                                                       

- Phòng PV01 (đăng cổng thông tin điện tử);

- Phòng PX03 (đăng Đài PT-TH tỉnh,

Báo Lào Cai, phương tiện TTĐC);

 - Lưu: VT, PX01./.

 

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết