Từ khóa: "Thương tích"

5 kết quả

Xây dựng trường học an toàn

Xây dựng trường học an toàn

Trường học là nơi học sinh dành nhiều thời gian hàng ngày và cũng là môi trường ảnh hưởng nhiều đến khả năng phát triển của trẻ. Chính vì vậy, làm sao để có một môi trường học tập an toàn, lành mạnh là điều xã hội hết sức quan tâm hiện nay.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách về chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tiếp tục hoàn thiện chính sách về chăm sóc, giáo dục trẻ em

Trước thực trạng thời gian qua, số vụ xâm hại trẻ em cũng như số trẻ em bị tai nạn, thương tích vẫn còn nhiều, các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về chăm sóc, giáo dục trẻ em để bảo đảm an toàn cho trẻ em trên cả nước.

fb yt zl tw