Từ khóa: "thỏa thuận"

2 kết quả

22 thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các doanh nghiệp

Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 23, năm 2023: 22 thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các doanh nghiệp

Trong 2 ngày vừa qua, đã có hơn 100 lượt hoạt động giao thương trao đổi diễn ra tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 23, trong đó có 22 thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các doanh nghiệp với sự chứng kiến của đại diện Ban Tổ chức hội chợ hai bên.

fb yt zl tw