Từ khóa: "chuẩn quốc gia"

1 kết quả

Văn Bàn chú trọng xây dựng trường chuẩn quốc gia

Văn Bàn chú trọng xây dựng trường chuẩn quốc gia

Năm học 2023 - 2024, huyện Văn Bàn có 85 cơ sở giáo dục công lập, trong đó có 27 trường mầm non, 28 trường tiểu học, 24 trường THCS, 5 trường THPT và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Những năm qua, UBND huyện chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo huyện chú trọng công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

fb yt zl tw