Từ khóa: "Bảo tồn kiến trúc"

2 kết quả

Kiến trúc truyền thống trong đời sống đương đại

Kiến trúc truyền thống trong đời sống đương đại

Nhà ở truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), chứa đựng đậm nét văn hóa và tín ngưỡng của từng dân tộc. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều nơi không còn giữ được kiến trúc nhà ở truyền thống, dẫn đến bản sắc dần mai một.

Tăng cường bảo tồn giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

Tăng cường bảo tồn giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

Công tác bảo tồn, tôn tạo các giá trị của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là một nội dung trọng tâm được thảo luận kỹ tại Hội nghị tổng kết Công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (giai đoạn 2018 - 2022) được tổ chức vào chiều 16/8.

fb yt zl tw