Từ khóa: "báo lao cai"

8 kết quả

Báo Lào Cai 60 năm khát vọng đổi mới

Báo Lào Cai 60 năm khát vọng đổi mới

Cách đây 60 năm, ngày 10/4/1963, Báo Lào Cai đổi mới xuất bản số đầu, đánh dấu sự ra đời của Báo Lào Cai hôm nay. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, dù trong mọi hoàn cảnh lịch sử, Báo Lào Cai luôn hoàn thành sứ mệnh vẻ vang, là cơ quan ngôn luận tin cậy của Đảng bộ, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

fb yt zl tw