Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành “vừa hồng, vừa chuyên”, ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành “vừa hồng, vừa chuyên”, ngang tầm nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phạm Toàn Thắng
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc... huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn chung, vừa phải có những phẩm chất đáp ứng yêu cầu riêng của ngành.

1.png

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh tới vai trò trọng yếu của công tác tổ chức, cán bộ và khẳng định, nếu xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thì công tác tổ chức, cán bộ của Đảng giữ vị trí “then chốt của then chốt”; xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, công tác tổ chức, cán bộ nói riêng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác liên quan đến con người, nên rất dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người, đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác này vừa phải luôn tự phê bình, phân tích, mổ xẻ những ưu điểm, khuyết điểm của chính bản thân mình, lại vừa phải nhận xét, đánh giá về người khác.

2.png

Đảng bộ tỉnh Lào Cai hiện có 13 đảng bộ trực thuộc; 522 tổ chức cơ sở đảng; 2 đảng bộ bộ phận, 2.971 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với 54.136 đảng viên. Những năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng, đạt hiệu quả. Đảng bộ triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế một cách vững chắc, đồng bộ, toàn diện; sớm hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã… Quá trình trên, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã có được bài học kinh nghiệm trong xây dựng đội ngũ cán bộ tổ chức xây dựng Đảng “vừa hồng, vừa chuyên”.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện tốt các khâu từ tuyển chọn đầu vào đến bố trí công tác phù hợp với trình độ chuyên môn, chuyên ngành, kinh nghiệm và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chức danh, vị trí việc làm. Gắn với đó, coi trọng siết chặt kỷ cương, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tạo môi trường rèn luyện để cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng phấn đấu trưởng thành.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai đã có sự phát triển, trưởng thành về nhiều mặt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Đến nay, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai có 96 cán bộ, công chức, trong đó Ban Tổ chức Tỉnh ủy 28 người; các ban (phòng) tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có 68 người; 100% cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn có trình độ từ đại học trở lên; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

4.png

Trước những yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có đủ số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Thứ nhất, xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm và tiêu chuẩn cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đây là nội dung quan trọng đầu tiên của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng, gắn liền với xây dựng, kiện toàn các cơ quan làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ của Đảng. Việc xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm và tiêu chuẩn cán bộ vừa giúp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng và hiệu quả của công tác cán bộ, là cơ sở để thực hiện sắp xếp các bộ phận trong tổ chức khoa học hơn, vừa tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cũng như đánh giá và thực hiện chính sách đối với cán bộ.

Thứ hai, bố trí, sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, phù hợp với trình độ chuyên môn nhằm phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm của cán bộ.

5.png

Thứ ba, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn, phù hợp hơn với điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay; rèn luyện kỹ năng, đúc rút kinh nghiệm đánh giá, nhìn nhận con người; phương pháp, kinh nghiệm xử lý các tình huống về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ của ngành.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá, quy hoạch, bố trí, đề bạt, sử dụng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tạo điều kiện để cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng phát huy năng lực, được đào tạo, rèn luyện trong môi trường thực tiễn để trưởng thành nhanh chóng. Việc luân chuyển cán bộ sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng ngày càng toàn diện.

5th.png

Thứ năm, xây dựng phong cách, lề lối, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khoa học cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Công việc của ngành Tổ chức xây dựng Đảng là một khoa học và nghệ thuật trong việc thiết kế mô hình tổ chức, bộ máy và xây dựng, sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Đó cũng là ngành xây dựng và thực hiện những quy định, quy chế, nguyên tắc, chế độ, chính sách đối với con người, là sự ứng xử giữa người với người - cán bộ, đảng viên của Đảng. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức không chỉ là những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ, năng lực, mà còn phải có phong cách, lề lối, tác phong làm việc có trách nhiệm, khoa học, trung thực, công tâm, khách quan.

Ảnh: Thành Phú
Trình bày:
Khánh Ly

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều 14/11, tại Phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các cơ quan Trung ương

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các cơ quan Trung ương

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, tiêu đề của cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" như là mệnh lệnh của Tổng Bí thư đối với toàn thể đảng viên, quân và dân ta để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội: Phát huy vai trò trong công tác dân vận tại cơ sở

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội: Phát huy vai trò trong công tác dân vận tại cơ sở

Thời gian qua, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong công tác dân vận hướng về cơ sở, góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ổn định an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Văn Bàn: Thành lập 2 chi bộ đảng đầu tiên trong đơn vị kinh tế tư nhân

Văn Bàn: Thành lập 2 chi bộ đảng đầu tiên trong đơn vị kinh tế tư nhân

Ngày 7/11/2023, tại huyện Văn Bàn, Đảng ủy xã Chiềng Ken long trọng tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Chi bộ Hợp tác xã Thế Tuấn và Đảng ủy xã Nậm Chày công bố quyết định thành lập Chi bộ Nhà máy thủy điện Hỏm Dưới. Đây là 2 chi bộ đảng của đơn vị kinh tế tư nhân đầu tiên tại huyện Văn Bàn.

Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở một thời đại mới

Kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2023) Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở một thời đại mới

Ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik Nga, đứng đầu là V.I.Lênin, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười đã nổ ra và giành thắng lợi, đánh dấu bước ngoặt trong đời sống chính trị của thế giới. Cuộc cách mạng vĩ đại đó đã vạch đường cho nhân loại đi đến một xã hội mới, trong đó nhân dân lao động được giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2023: Khẳng định bản lĩnh, kỹ năng, kiến thức của thí sinh

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2023: Khẳng định bản lĩnh, kỹ năng, kiến thức của thí sinh

Báo cáo viên có vai trò quan trọng trong việc truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc tổ chức hội thi cấp tỉnh là dịp để đội ngũ báo cáo viên học hỏi, nâng cao kiến thức và trau dồi kỹ năng nhằm phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động.

fb yt zl tw