Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News

Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
bg11.png

Đối với Lào Cai, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, tổ chức chỉ đạo các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện nội dung xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân. Tính riêng 5 năm trở lại đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 1 nghị quyết, 1 chỉ thị; UBND tỉnh ban hành 3 kế hoạch chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ biên phòng toàn dân và kế hoạch định kỳ hằng năm về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có nhiệm vụ tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng có những chỉ đạo sát sao trong giải quyết các vấn đề trên tuyến biên giới; quan tâm chỉ đạo xây dựng và củng cố hạ tầng kỹ thuật vùng biên giới như các cửa khẩu, đường tuần tra biên giới, đồn, trạm biên phòng, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

bg2.png

Về phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia, trong công tác tuyên truyền, giáo dục, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương có nhiều giải pháp nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của Nhân dân về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới tỉnh Lào Cai vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố vững chắc. Tập trung tuyên truyền các văn kiện pháp lý về biên giới đã được ký kết giữa hai nhà nước Việt Nam - Trung Quốc, các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; tuyên truyền, nâng cao cảnh giác và tinh thần chủ động của các lực lượng, Nhân dân trong đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc khu vực biên giới. Một số mô hình tuyên truyền về nhiệm vụ biên phòng toàn dân đã phát huy hiệu quả sâu rộng, như: Ban Dân vận Tỉnh ủy có phong trào thi đua “Dân vận khéo”; các chuyên mục “Vì chủ quyền, an ninh biên giới” đăng tải trên Báo Lào Cai và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội có mô hình “Tháng Ba biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…

bg3.png

Để xây dựng biên giới vững mạnh, tỉnh Lào Cai đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho khu vực biên giới, hướng về vùng biên cương thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh. UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà theo tiêu chí “3 cứng” cho hộ nghèo tại các huyện biên giới Mường Khương, Si Ma Cai và Bát Xát. Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương triển khai hiệu quả quyết định của Thủ tướng Chính phủ “Về bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng” giai đoạn 2021 - 2025.

bg4.png

Đến nay, Lào Cai cơ bản bố trí, sắp xếp ổn định tại chỗ cho các hộ về đất ở và đất sản xuất, hạn chế tình trạng di cư tự do, đồng thời nghiên cứu thực hiện chủ trương di, giãn dân ra khu vực biên giới, không để xảy ra “trắng dân cư” tại vùng biên. Tỉnh cũng tích cực triển khai các chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã, huyện biên giới, chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp về giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an ninh, trật tự, giảm nghèo, nâng cao đời sống mọi mặt cho Nhân dân khu vực biên giới. Bên cạnh đó, tổ chức tốt các phong trào bảo vệ biên giới với trọng tâm là phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Các huyện, thành phố, xã, phường biên giới tích cực vận động Nhân dân tham gia phong trào tự quản đường biên, mốc quốc giới, công trình biên giới với phương châm “mỗi người dân là một cột mốc sống”. Tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới triển các mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, như: Chương trình “Quân dân y kết hợp”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng”, hoặc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động.

Trong công tác đối ngoại, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Tỉnh đã vận dụng hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước là đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, linh hoạt, tích cực hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh xây dựng, củng cố các mô hình đối ngoại Nhân dân trên tuyến biên giới…

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiềm ẩn những yếu tố khó lường, trong khi xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặt ra nhiều thách thức về an ninh phi truyền thống, các nhiệm vụ về bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn.

Những thách thức trên đòi hỏi các địa phương phải có sự chủ động trong thực hiện chiến lược xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia trên cơ sở bám sát quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

bg8.png

Nhiệm vụ cụ thể của các cấp, các ngành, các lực lượng tỉnh Lào Cai là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, công tác biên phòng. Trọng tâm là nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Luật Biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam; các hiệp định về quy chế biên giới đã ký kết giữa Việt Nam với Trung Quốc. Trong đó, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, nhất là khu vực biên giới; huy động nguồn lực, bổ sung tiềm lực cho khu vực biên giới, đảm bảo vững mạnh về mọi mặt; giúp đỡ bộ đội biên phòng và các lực lượng vũ trang tỉnh, các cơ quan chức năng ở khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Duy trì tốt quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, nhất là trong giải quyết vấn đề phát sinh, với phương châm kiên quyết, mềm dẻo, khéo léo, không để nảy sinh yếu tố phức tạp. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tập trung củng cố cơ sở chính trị khu vực biên giới vững mạnh, chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo; tổ chức tốt các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm phá hoại khối đại đoàn kết, gây mất ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội khu vực biên giới.

bg7.png

Đối với lực lượng bộ đội biên phòng, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các công ước, luật pháp quốc tế, các hiệp định Việt Nam đã ký kết với Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân hai bên biên giới giao lưu, cùng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Gắn kết các hoạt động ngày “Biên phòng toàn dân” với các hoạt động thiết thực tại địa phương để sự kiện này thực sự là ngày hội của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung, khu vực biên giới nói riêng.

Với Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với các huyện ủy, thành ủy biên giới, các sở, ban, ngành triển khai các chương trình cụ thể, thiết thực, góp phần củng cố và nâng cao đời sống mọi mặt cho đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chiến lược xây dựng khu vực biên giới tỉnh Lào Cai vững mạnh toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, sáng 11/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn.

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Bài học đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Bài học đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại lịch sử, tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân cả nước; biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đúc rút những bài học, kinh nghiệm quý từ thắng lợi vĩ đại này, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 10/4/1954, ta tiếp tục củng cố và phát triển trận địa tiến công

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 10/4/1954, ta tiếp tục củng cố và phát triển trận địa tiến công

Thực hiện chủ trương tác chiến sắp tới do Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đề ra: "Tiếp tục củng cố và phát triển trận địa tiến công và bao vây sát gần địch hơn nữa, đánh chiếm thêm một số vị trí quan trọng nhằm từng bước thắt chặt thêm vòng vây.

Những dấu ấn nổi bật

Công tác đối ngoại biên phòng Lào Cai: Những dấu ấn nổi bật

Xác định công tác đối ngoại biên phòng là một biện pháp quan trọng trong công tác biên phòng, trực tiếp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã chủ động triển khai thực hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo được dấu ấn nổi bật.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong kiểm tra công tác chuẩn bị Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong kiểm tra công tác chuẩn bị Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Chiều 8/4, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 tại tỉnh Lào Cai.

Tạo "thế" và "thời" trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Tạo "thế" và "thời" trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sau 8 năm tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp bị thất bại liên tiếp và ngày càng lâm vào thế bị động về chiến lược, vùng chiếm đóng bị thu hẹp. Nhưng với bản chất hiếu chiến, ngoan cố và được sự giúp sức của Mỹ, thực dân Pháp đã đẩy mạnh quy mô và cường độ của cuộc chiến tranh xâm lược bằng Kế hoạch Navarre với hy vọng “chuyển bại thành thắng” trong vòng 18 tháng.

Thành phố Lào Cai tổ chức thăm, động viên chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024

Thành phố Lào Cai tổ chức thăm, động viên chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024

Ngày 6/4, Đoàn công tác của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Lào Cai do Trung tá Chu Quang Học, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự thành phố làm trưởng đoàn đã đi thăm, động viên chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024 tại Trung đoàn 254 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh).

Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh

Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Lào Cai (2/4/1948 - 2/4/2024): Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc.

Nghệ thuật bảo đảm hậu cần cho Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nghệ thuật bảo đảm hậu cần cho Chiến dịch Điện Biên Phủ

Điện Biên Phủ là chiến dịch lớn, diễn ra trong thời gian dài. Do đó, công tác bảo đảm hậu cần phục vụ chiến trường là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt. Tháng 7/1953, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Hội đồng cung cấp mặt trận Trung ương với nhiệm vụ chỉ đạo các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương huy động sức người, sức của bảo đảm hậu cần cho chiến trường.

fb yt zl tw