Thăm di tích Cách mạng ở Bảo Yên

Thăm di tích Cách mạng ở Bảo Yên

Bảo Yên là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Nơi đây hiện còn lưu giữ rất nhiều di tích lịch sử. Trong Review Lào Cai số này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những di tích lịch sử cách mạng này - nơi đã ghi dấu những chiến thắng oanh liệt, thể hiện tinh thần yêu nước, giữ nước của quân và dân huyện Bảo Yên.

fb yt zl tw