Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 4, 7/12/2022, 20:30 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát

LCĐT – Trong 3 ngày (7 - 9/9), Ban An toàn giao thông tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 3 huyện Bắc Hà, Si Ma Cai và Bát Xát.

Quang cảnh buổi làm việc tại huyện Bắc Hà.

Thành viên Đoàn công tác gồm lãnh đạo, thanh tra Sở Giao thông vận tải – Xây dựng; Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh);…

Nội dung kiểm tra: Công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện các kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Kết luận số 45 – KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 – CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Kế hoạch số 145/KH – UBND ngày 30/3/2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch năm An toàn giao thông năm 2022; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các mô hình điển hình, cách làm hay, sáng tạo về an toàn giao thông; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; phân tích những vấn đề nổi cộm về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; thực hiện quy định về quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông;…

Đợt kiểm tra nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, vai trò phối hợp của MTTQ và các tổ chức thành viên; đôn đốc, chấn chỉnh việc chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông trong thời gian tới.

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết