Báo Lào Cai
Thứ 3, 5/7/2022, 22:28 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Văn Bàn quan tâm đầu tư các công trình thủy lợi

LCĐT - Những năm qua, huyện Văn Bàn đầu tư, sửa chữa các công trình thủy lợi, đáp ứng nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hồ thủy lợi Sung Lảng, xã Khánh Yên Hạ có dung tích hơn 200 nghìn m2 đưa vào sử dụng năm 2021 góp phần ổn định nguồn nước tưới cho 30 ha ruộng 2 vụ thôn Lảng 1 và thôn Lảng 2. Ông Mai Duy Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Yên Hạ cho biết: Cùng với hồ thủy lợi, hệ thống mương trên địa bàn được đầu tư cứng hóa đã góp phần đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho bà con trong sản xuất nông nghiệp.

Hồ thủy lợi Sung Lảng vừa được đưa vào sử dụng.

Trên địa bàn huyện Văn Bàn hiện có 376 công trình thủy lợi, với tổng chiều dài hơn 738 km. Các công trình này đã góp phần tưới tiêu cho gần 9.000 ha lúa 2 vụ; 1.946 ha rau, màu và ổn định nguồn nước cho 460 ha ao, hồ nuôi thủy sản.

Về hệ thống hồ, đập, toàn huyện hiện có 18 đập, hồ chứa thủy lợi, trong đó cấp tỉnh quản lý 1 hồ (hồ Khe Quất); cấp huyện quản lý 2 hồ (hồ Sung Lảng, hồ Leo Liềng); còn lại 15 hồ do cấp xã quản lý. Các hồ thủy lợi trên địa bàn đáp ứng được việc điều tiết nước sản xuất kết hợp nuôi thủy sản.

Từ khai thác các nguồn lực và lồng ghép các chương trình, dự án, giai đoạn 2016 - 2021, trên địa bàn huyện có 78 công trình được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, gồm 5 công trình hồ chứa nước thủy lợi, 73 công trình kiên cố bê tông kênh mương, với tổng kinh phí hơn 160 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương gần 60 tỷ đồng; nguồn vốn tỉnh hơn 41 tỷ đồng; nguồn vốn địa phương gần 51 tỷ đồng; huy động từ nguồn vốn khác gần 11,5 tỷ đồng.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, cơ bản các hồ, đập chứa nước bảo đảm an toàn, đủ năng lực chống lũ, đáp ứng các nhu cầu cấp thoát nước tại khu vực và cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản. Tuy vậy, vẫn còn một số hồ chứa được xây dựng từ lâu (trên 20 năm) đã xuống cấp, hư hỏng các hạng mục như cống lấy nước, tràn xả lũ và một số đập bị ròi rỉ, ngấm nước.

Ông Triệu Quốc Chưởng, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Bàn cho biết: Phòng đã tham mưu cho UBND huyện đề nghị UBND tỉnh đầu tư kiên cố hóa các tuyến đập tạm, kênh đất, sửa chữa, nâng cấp các công trình bị hư hỏng.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết