Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 12/8/2022, 09:37 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thông qua dự thảo các báo cáo trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI

LCĐT – Sáng 29/11, tại trụ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thông qua nội dung dự thảo các báo cáo trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI và thông qua kết quả hoạt động năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022, đánh giá xếp loại hoạt động năm 2021.

Tham dự hội nghị có thành viên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua 10 dự thảo báo cáo trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI như: Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra kết quả tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI; Báo cáo tổng hợp thẩm tra của các Ban HĐND về kết quả giải quyết ý kiến của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI; Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17/2001/NQHĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai; Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà; Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai…

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo tổng hợp kết quả thẩm tra việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 trình kỳ hợp thứ 3, HĐND tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tổng hợp được 21 ý kiến của cử tri, trong đó, hiện đã giải quyết được 19 ý kiến, 1 ý kiến thuộc ngành y tế chưa giải quyết xong (do chưa có nguồn lực giải quyết), 1 ý kiến thuộc về chế độ chính sách khác có câu trả lời chung chung.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến góp ý, bổ sung, sửa đổi cho các dự thảo báo cáo, trong đó tập trung vào một số dự thảo báo cáo của các ngành y tế, giáo dục, thể thao, nhằm đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ theo các quy định, chính sách, văn bản của các cấp đã ban hành, đồng thời đảm bảo quyền lợi của cán bộ y tế, giáo viên, vận động viên thể thao…

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết