Báo Lào Cai
Thứ 5, 27/1/2022, 20:59 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Triển khai các chuyên đề học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên năm 2021

LCĐT – Ngày 23/9, Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các chuyên đề học tập lý luận chính trị dành cho cán bộ, đoàn viên năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, 68 cán bộ, đoàn viên tới từ các đơn vị, cơ sở đoàn đã được đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền, trao đổi và hướng dẫn nội dung chuyên đề: Tuyên truyền, học tập, quán triệt bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực hiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, định hướng xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Khối trong thời kỳ mới; tuyên truyền, học tập, quán triệt các nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Thanh niên (sửa đổi năm 2020), hướng đẫn nghiệp vụ công tác Đoàn vụ…

Các đại biểu dự hội nghị.

Thông qua đó, các cán bộ, đoàn viên của các cơ sở Đoàn tham dự hội nghị đã được học tập, quán triệt nhiều nội dung lý luận chính trị sâu sắc nhằm định hướng tư tưởng và hành động cho đoàn viên, thanh niên các đơn vị đoàn trong Khối, góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò trong xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đoàn viên và các cơ sở đoàn.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết