Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Xã hội

Khi người đứng đầu đối thoại với dân

Bài cuối: Nâng cao hiệu quả đối thoại

12/10/2018 07:30

>>>Bài 2: Củng cố niềm tin giữa Ðảng với nhân dân

>>>Bài 1: Giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở

LCĐT - Việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp góp phần phát huy dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, người lao động huyện Văn Bàn.

Tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội

Trong năm 2018, Tỉnh ủy tổ chức đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 783-QĐ/TU về “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, hiện Ban Dân vận Tỉnh ủy đang yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả và góp ý sửa đổi, bổ sung những điểm chưa hợp lý. Đồng chí Lý Seo Dìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: “Quy chế 783” ra đời trước quy chế của Trung ương, mặc dù còn một số điểm phải bổ sung để tiếp tục hoàn thiện nhưng qua đó có thể thấy được sự chủ động của Lào Cai với công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng với nhân dân.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh tổ chức 2.433 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, trong đó Thường trực Tỉnh ủy 8 cuộc; các cơ quan cấp tỉnh 131 cuộc; cấp huyện 665 cuộc; cấp xã 1.629 cuộc. 6 tháng đầu năm 2018, các cấp, ngành trong tỉnh đã tổ chức 228 cuộc tiếp xúc, đối thoại, trong đó cấp tỉnh 16 cuộc; cấp huyện 47 cuộc và cấp xã 165 cuộc.

Theo tổng hợp tại các hội nghị, tỷ lệ giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của nhân dân đều đạt từ 85% trở lên, qua đó tạo sự tin tưởng của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Điển hình như Hội nghị tiếp xúc trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, lãnh đạo ngành y tế và nhân dân với 4 nhóm ý kiến: Về cơ sở vật chất của mạng lưới y tế tỉnh Lào Cai, trang - thiết bị y tế, nhân lực y tế, mô hình tổ chức hệ thống y tế và quy mô giường bệnh; nhóm nội dung về cơ chế, chính sách; nhóm nội dung liên quan đến BHXH; nhóm nội dung liên quan đến việc thực hiện công tác khám, chữa bệnh. Các ý kiến đã được Tỉnh ủy tiếp thu, trả lời và chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân do Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tại xã Bản Khoang và xã Tả Giàng Phìn (huyện Sa Pa) tập trung ý kiến về việc bình xét hộ nghèo, tranh chấp đất đai, cải tạo tập quán lạc hậu, lĩnh vực nông - lâm nghiệp, môi trường, an ninh, trật tự... Sau tiếp xúc, đối thoại, Ủy ban MTTQ tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND huyện Sa Pa chỉ đạo, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong nhân dân tại 2 xã này. Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức 2 cuộc tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, hội viên, lãnh đạo, cấp ủy đảng, chính quyền một số xã tại huyện Bảo Thắng và cụm xã Xuân Hòa (huyện Bảo Yên) về vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, công tác hội, môi trường, lao động việc làm... qua hội nghị đã nắm được một vấn đề phát sinh trong nhân dân, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Tại hội nghị tiếp xúc trực tiếp giữa Thường trực Thành ủy Lào Cai với lãnh đạo, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, các đảng ủy xã, phường trên địa bàn thành phố đã có nhiều ý kiến về những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Các ý kiến đã được chủ trì trả lời, giải đáp kịp thời cũng như tiếp thu để có ý kiến kiến nghị với tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Thường trực Huyện ủy Mường Khương tổ chức 3 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân tại 3 thôn: Sả Hồ, thị trấn Mường Khương; Na Lin, xã Bản Xen; Máo Chóa Sủ, xã Tả Ngải Chồ để nghe và giải đáp các ý kiến về lĩnh vực làm đường giao thông nông thôn, quy hoạch sắp xếp dân cư, công tác quản lý đất đai, xuất khẩu nông sản...

Việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và giải quyết những bức xúc của nhân dân là thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, giúp dân tin và làm theo. Qua đó góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, tăng cường củng cố mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy các nguồn lực to lớn trong nhân dân.

Nhờ làm tốt các cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, nên ở một số địa phương mặc dù địa bàn rộng, phức tạp về an ninh, trật tự, song nhiều năm qua không có “điểm nóng”, không có biểu hiện bức xúc, đơn thư khiếu kiện đông người, đây là điều kiện quan trọng để lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Nâng cao hiệu quả đối thoại

Việc thực hiện tiếp xúc, đối thoại với nhân dân đã củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ. Tuy nhiên, việc đối thoại sẽ hiệu quả hơn nếu như sau đối thoại, các vấn đề, vụ việc người dân chất vấn, kiến nghị được giải quyết dứt điểm, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, công tác đối thoại, tiếp xúc trên địa bàn vẫn còn hạn chế nhất định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của một số cấp ủy đảng, chính quyền còn chưa kịp thời, chưa thường xuyên. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương có lúc chưa chặt chẽ, do đó, trong quá trình tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân có vấn đề chậm được giải quyết hoặc chưa được giải quyết thỏa đáng, dứt điểm. Một số hội nghị tiếp xúc còn chưa chuẩn bị chu đáo về nội dung, phương pháp tổ chức, do đó hiệu quả tiếp xúc còn thấp. Vẫn còn hội nghị người đứng đầu ủy quyền cho cấp phó, dẫn đến việc giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân ở cấp tiếp xúc, đối thoại chưa được giải quyết triệt để ngay tại hội nghị.

Một số kiến nghị của nhân dân chưa cụ thể, có nội dung nêu không đúng thực tế, không phù hợp với chủ đề của buổi tiếp xúc, gây khó khăn trong xem xét giải quyết. Việc thực hiện hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân ở cấp xã còn ít và chưa được thực hiện đúng quy trình, chủ yếu lồng ghép với các hội nghị khác của xã; còn tình trạng nhầm lẫn giữa hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân với hội nghị tiếp xúc cử tri...

Theo đồng chí Phạm Toàn Thắng, Bí thư Huyện ủy Văn Bàn, cần phân biệt rõ và không được biến cuộc tiếp xúc, đối thoại thành cuộc tiếp xúc cử tri; cần tuyên truyền, chuẩn bị nội dung chu đáo, hạn chế thấp nhất các ý kiến cá nhân, riêng lẻ hoặc những vấn đề thuộc về cấp xã giải quyết. Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo công tác này, những địa bàn phát sinh vấn đề được ưu tiên tổ chức tiếp xúc, đối thoại trước.

Tại huyện Bảo Yên, để buổi tiếp xúc, đối thoại hiệu quả, trước đó, Bí thư Huyện ủy đã mời lãnh đạo các phòng, ban, địa phương liên quan cùng trao đổi, tháo gỡ dần từng nút thắt cả phía chính quyền, người dân. Kết hợp lắng nghe giữa ý kiến của các ban, ngành, chính quyền địa phương và tiếng nói của người dân trước và trong buổi tiếp xúc, đối thoại là minh chứng rõ nhất để người chủ trì đưa ra kết luận thấu tình đạt lý.

Đồng chí Lý Seo Dìn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho rằng, một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả của công tác đối thoại đó là người đứng đầu phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền khi thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân phải nắm chắc tình hình địa phương, lĩnh vực công tác. Trong tiếp xúc, đối thoại phải ứng xử linh hoạt; vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cơ chế, chính sách của địa phương để tuyên truyền, phổ biến giải thích, trả lời cho nhân dân. Cần có thái độ cởi mở, gần gũi, tác phong giản dị, chú trọng chỉ đạo giải quyết trực tiếp các yêu cầu, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đối với những vấn đề đã rõ, có cơ sở giải quyết thì trả lời, giải quyết ngay tại buổi tiếp xúc, đối thoại; những vấn đề cần thời gian nghiên cứu giải quyết, vấn đề thuộc thẩm quyền của của cấp trên thì tiếp thu và chỉ đạo hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Mạnh Dũng
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.