Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn hóa-Văn nghệ

Xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư ở Bát Xát

03/07/2012 08:58

LCĐT - Thực hiện Đề án 14 của Tỉnh ủy, huyện Bát Xát đã tiến hành tổ chức tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh Trường Trung học cơ sở Dân tộc bán trú xã Sảng Ma Sáo.

Đối với lứa tuổi học sinh, Ban Chỉ đạo của huyện đã dành phần lớn nội dung tuyên truyền về chống tảo hôn, tác hại của việc lấy vợ, lấy chồng cận huyết thống, thủ đoạn của những kẻ buôn bán trẻ em gái, phụ nữ làm gái mại dâm, nội dung xây dựng nông thôn mới… Qua đó, học sinh sẽ là các tuyên truyền viên tích cực chuyển tải nội dung đã được tiếp thu đến người thân trong gia đình, góp phần làm thay đổi nhận thức của đồng bào các dân tộc vùng cao, hiểu rõ tác hại của hủ tục đối với kinh tế, đời sống và là nguyên nhân cơ bản dẫn đến đói nghèo.

                                 Tuyên truyền Đề án 14 cho học sinh.

Đề án 14 về việc "Đẩy mạnh xây dựng đời sống  văn hoá khu dân cư" trọng tâm là vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu giai đoạn 2011-2015, được huyện Bát Xát quan tâm triển khai. Thực hiện đề án góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với 5 nội dung: Đoàn kết xây dựng đời sống ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới; đoàn kết xây dựng đời sống lành mạnh, phong phú giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình; xây dựng cảnh quan môi trường "xanh, sạch, đẹp"; phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đặc biệt là đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và tương thân, tương ái.

Thực hiện Đề án 14, Bát Xát phấn đấu duy trì 100% thôn, bản, tổ dân phố xây dựng và thường xuyên bổ sung hương ước, quy ước cho phù hợp với thực tế, cam kết thực hiện tốt các quy định trong việc cưới, việc tang; 70% số thôn, bản, xã thực hiện tốt các quy định trên; vận động nhân dân làm các công trình vệ sinh, chuồng nuôi nhốt gia súc gắn với việc xây dựng cảnh quan môi trường. Các tổ dân phố, xã, thị trấn trên toàn huyện thực hiện tốt việc cải tạo các phong tục tập quán lạc hậu, chống thả rông gia súc, trước mắt tập trung chủ yếu vào 5 xã: Trịnh Tường, Bản Vược, Bản Qua, Quang Kim, Cốc San.

Thông qua việc tuyên truyền đã làm thay đổi tư tưởng, nhận thức trong nhân dân về việc cải tạo tập tục lạc hậu, để xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lành mạnh. Thông qua đề án đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"…

Lù A Pìn
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.