Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn bản mới

Triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô

11/12/2019 14:19

LCĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 5792/UBND-NLN ngày 9/12/2019 V/v triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019-2020.

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, các ngành, địa phương, đơn vị, chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và đã đạt kết quả tích cực: Các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch; số vụ vi phạm pháp luật giảm, không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, khai thác, buôn bán lâm sản trái phép; các vụ cháy rừng đều được phát hiện, tổ chức chữa cháy kịp thời nên đã giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai: thời tiết mùa khô năm 2019 - 2020 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, hiện tượng băng giá, mưa tuyết có thể xảy ra, tình trạng nắng nóng, khô hạn kéo dài làm cho thảm thực bì khô, nỏ, gia tăng vật liệu cháy, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, nhất là các khu vực rừng đặc dụng Vườn quốc gia Hoàng Liên, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bát Xát.

Để chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả, giảm thiểu số vụ, diện tích và tài nguyên rừng bị thiệt hại do cháy rừng gây ra trong mùa khô năm 2019 - 2020. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững các cấp và các chủ rừng chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

1. UBND các huyện, thành phố

a) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/4/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 24/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, đơn vị chủ rừng, ngành chức năng có liên quan với kết quả công tác bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữ cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

b) Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ đội xung kích, tổ đội quần chúng bảo vệ rừng các cấp; ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm công tác BVR, PCCCR đối với chính quyền cơ sở, đơn vị chủ rừng trên địa bàn.

c) Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về BVR, PCCCR cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân biết, thực hiện; tổ chức dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn, trong thời gian cao điểm phải thường xuyên thông tin trên các phương tiện truyền thông ở địa phương.

d) Xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán, chế biến, tàng trữ lâm sản, săn, bẫy, bắt động vật hoang dã trái pháp luật trên địa bàn, chú trọng các khu rừng đặc dụng, vùng giáp ranh, khu rừng tự nhiên, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

đ) Tăng cường quản lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao; chủ động tổ chức các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn có hiệu quả hành vi phát phá, lấn chiếm đất rừng thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện, thành phố và diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê, hiện đang giao cho UBND cấp xã quản lý. Các địa phương đang xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng phức tạp, khi cần thiết thì thành lập tổ công tác liên ngành để tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

e) Quản lý chặt chẽ hoạt động trồng cây dược liệu dưới tán rừng trồng, đặc biệt là trồng cây sa nhân tím; tích cực vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện trồng cây sa nhân dưới tán rừng trồng theo đúng quy định; kiên quyết phá bỏ diện tích cây sa nhân trồng dưới tán rừng tự nhiên, xử lý nghiêm đối tượng phát luỗng rừng tự nhiên trái phép để trồng cây sa nhân, trồng cây quế và các loài cây khác.

g) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Phương án PCCCR mùa khô năm 2019-2020 của UBND cấp xã, các đơn vị chủ rừng theo đúng quy định, sát với tình hình thực tế, trong đó chú trọng các nội dung: (i) phân vùng có nguy cơ cháy rừng cao, (ii) chuẩn bị các phương án ứng phó với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra, (iii) bố trí nguồn lực để thực hiện Kế hoạch.

h) Rà soát, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ PCCCR hiện có, đảm bảo phát huy hiệu quả thiết thực; kịp thời bổ sung trang thiết bị, dụng cụ cần thiết theo phương án PCCCR giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt.

i) Quản lý, hướng dẫn việc phát đốt nương, đốt bãi chăn thả gia súc, đốt xử lý thực bì an toàn, có kiểm soát; khi dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V phải ban hành quy định nghiêm cấm việc đốt nương, đốt đồng cỏ, bãi chăn thả gia súc, đốt xử lý thực bì trong rừng, ven rừng theo đúng quy định.

k) Duy trì lực lượng thường trực BVR, PCCCR 24/24 giờ trong ngày, nhất là thời gian cao điểm về cháy rừng, những ngày nghỉ lễ, tết, nắng nóng, khô hanh kéo dài; bố trí các chòi canh, chốt gác tại các khu vực xung yếu, nguy cơ cháy rừng cao để kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, phát hiện sớm các điểm cháy rừng, kịp thời tổ chức ứng cứu theo phương châm “4 tại chỗ”, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

l) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện BVR, PCCCR ở cơ sở; chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo tình hình cháy rừng trên địa bàn về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng tham gia chữa cháy rừng khi cần thiết.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ động tham mưu hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo tỉnh, chuẩn bị nội dung, tổ chức họp Ban Chỉ đạo tỉnh để đánh giá công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; kịp thời tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác BVR, PCCCR trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp BVR, PCCCR theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở địa phương.

c) Xây dựng kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh để thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác BVR, PCCCR đối với các huyện, thành phố, chủ rừng là tổ chức, nhất là trong thời gian khô hạn kéo dài, nguy cơ cháy rừng cao, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

d) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm:

- Tổ chức các biện pháp BVR, phòng, chống phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, buôn bán lâm sản, động vật rừng trái pháp luật; tăng cường phối hợp, hỗ trợ các địa phương, chủ rừng kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn trọng điểm, thời gian cao điểm, vụ việc phức tạp.

- Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm chủ động tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo các cấp triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy rừng, kịp thời tổ chức chữa cháy rừng, xử lý, khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra.

- Chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, căn cứ thông tin, số liệu cập nhật về tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, kịp thời xác định, trình UBND tỉnh công bố cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh; đồng thời liên tục thông tin, cảnh báo hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng khi dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V để các cấp, ngành, chủ rừng và nhân dân biết, chủ động phòng cháy và ứng phó cháy rừng hiệu quả.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các phòng chức năng có liên quan, Công an các huyện, thành phố tăng cường phối hợp 03 lực lượng (Công an, Quân sự, Kiểm lâm) trong công tác BVR, PCCCR; triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, buôn lậu lâm sản; rà soát, phân loại, lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng bảo kê, xúi dục, kích động người dân lấn chiếm đất rừng để bao chiếm đất nhằm mục đích trục lợi và chống người thi hành công vụ ở một số địa bàn trọng điểm.

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy phối hợp với cơ quan Kiểm lâm tổ chức thẩm định Phương án PCCCR của chủ rừng; huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng phòng chống cháy rừng ở cơ sở; kiểm tra công tác PCCCR của các địa phương, đơn vị chủ rừng; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ứng cứu cháy rừng có hiệu quả, sát thực tế ở địa phương.

 c) Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng; trực tiếp chỉ huy lực lượng Công an tham gia chữa cháy rừng và phối hợp tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức chỉ huy chữa cháy rừng; phối hợp điều tra nguyên nhân, xử lý đối tượng gây cháy rừng trên địa bàn.

4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố tăng cường phối hợp 03 lực lượng trong công tác BVR, PCCCR theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ; phối hợp với cơ quan Kiểm lâm tổ chức diễn tập PCCCR cấp xã, cấp thôn theo kế hoạch; tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo các cấp huy động lực lượng, tổ chức chỉ huy chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

b) Chỉ đạo các đơn vị bộ đội, lực lượng dân quân trên địa bàn chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia ứng cứu cháy rừng khi cần thiết.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Lào Cai

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường các chuyên mục, bản tin về BVR, PCCCR trên sóng phát thanh, truyền hình, báo giấy, báo điện tử; khi dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V phải liên tục thông tin, cảnh báo cháy rừng hàng ngày trên các phương tiện báo, đài của tỉnh và các huyện, thành phố để các chủ rừng, nhân dân biết chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy.

6. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh

Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh thường xuyên cập nhật kết quả quan trắc về tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, kết hợp dự báo của cơ quan Trung ương để kịp thời xác định, trình UBND tỉnh công bố cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh phục vụ cho công tác phòng ngừa, ứng phó cháy rừng kịp thời.

7. Các chủ rừng là tổ chức

a) Xây dựng, bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch BVR, PCCCR theo đúng quy định pháp luật; triển khai quyết liệt các biện pháp để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả BVR, PCCCR đối với diện tích được giao quản lý.

b) Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng trên địa bàn và địa phương giáp ranh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, BVR, PCCCR.

c) Tăng cường chòi canh, chốt gác tại các khu rừng xung yếu, bố trí bổ sung lực lượng thường trực trong thời gian cao điểm về cháy rừng, dịp nghỉ lễ, tết để kiểm soát người ra vào rừng, ngăn chặn hành vi xâm hại rừng, phát hiện sớm đám cháy, kịp thời tổ chức lực lượng ứng cứu, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về BVR, PCCCR đúng quy định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

LCĐT
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.