Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn bản mới

Thi nâng ngạch CVC và xét thăng hạng trong các cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2017

16/11/2017 08:30

Thông báo kết quả chấm phúc khảo điểm xét thăng hạng viên chức hạng II, năm 2017

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai, năm 2017

Tài liệu ôn thi

Tài liệu ôn tập Kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2017 (sử dụng theo tài liệu ôn tập Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016).

1. Nội dung 06 chuyên đề ôn thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính các cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ( chi tiết xem tại file đính kèm)

2. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ( xem tại file đính kèm)

3. Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII

4. Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

5. Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII

6. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV

FILE ĐÍNH KÈM

CV1187 của Tỉnh ủy về thi nâng ngạch và xét thăng hạng 2017

Công văn triệu tập công chức dự thi nâng ngạch lên CVC năm 2017

Danh sách công chức được triệu tập dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính 2017

 Câu hỏi thi trắc nghiệm

  Chuyên đề 1

  Chuyên đề 2

  Chuyên đề 3

  Chuyên đề 4

  Chuyên đề 5

  chuyên đề 6

Kết quả điểm thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2017

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.