Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn bản mới

Phát động phong trào thi đua năm 2017

10/01/2017 16:13

LCĐT - UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT – UBND về việc phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”.

Năm 2017, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh sẽ được tăng cường mạnh mẽ.

Mục tiêu thi đua là phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Lào Cai năm 2017. Thi đua xây dựng chính quyền nhân dân các cấp thực sự là chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để tỉnh Lào Cai phát triển toàn diện, bền vững về quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội và môi trường.

Theo đó, phong trào thi đua tập trung vào các nội dung: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo các phong trào thi đua; hướng các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và cơ quan nhà nước. Tiếp tục kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu  nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, Năm Du lịch quốc gia, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (5/3/1947 – 5/3/2017), kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 – 12/7/2017). Tập trung đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo và giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động; phát triển văn hóa, an sinh xã hội; bảo vệ môi trường; giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và chủ quyền quốc gia.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 14/CT – UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông.

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, trọng tâm là phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong doanh nhân, doanh nghiệp với nội dung “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, thực hiện “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” đối với doanh nghiệp.

Xây dựng điển hình tiên tiến là hạt nhân trong các phong trào thi đua, tổ chức tôn vinh kịp thời, khen thưởng các mô hình mới, nhân tố mới, các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung và hình thức phong phú.

LCĐT
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.