Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn bản mới

Công điện về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

14/02/2019 15:00

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ĐIỆN:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương tại tỉnh Lào Cai;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lào Cai.

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 160/CĐ-TTg ngày 11/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết họp ngày 11/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương triển khai ngay những công việc sau:

1. Giám đốc, Thủ tưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lào Cai đề cao tinh thần trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giao tại Chỉ thị số 16/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XV tại kỳ họp thứ 8; Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh số 01/CTr-UBND ngày 05/01/2019; quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm hành động năm 2019 của UBND tỉnh Lào Cai: "Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ”. Triển khai tốt chương trình công tác của cơ quan, địa phương mình; tập trung cao độ nguồn lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2019.

2. Cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, cùng với triển khai hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; chú ý tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, nhu cầu giao dịch phục vụ Nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội (trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ được phân công), không tổ chức liên hoan làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện:

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về  nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

- Đề xuất, báo cáo UBND tỉnh: (i) Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, chiến lược của tỉnh; (ii) Nội dung báo cáo, đề nghị Chính phủ chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị phát huy vai trò cầu nối của tỉnh Lào Cai đối với vùng Tây Nam, Trung Quốc, với cả nước và khu vực ASEAN trên tuyến hành lang kinh tế và các nước tiểu vùng sông Mê Kông (GMS);

- Đôn đốc các sở, ngành liên quan thực hiện Công văn số 376/UBND-QLĐT ngày 25/01/2019  của UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh nội dung đề xuất chỉ đạo phát triển huyện Sa Pa trong năm 2019-2020.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy mạnh sản xuất, nông, lâm, nghiệp và thủy sản, đặc biệt là sản xuất vụ Xuân 2019 phải đảm bảo diện tích gieo trồng và khung lịch thời vụ; chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đề phòng và chủ động ứng phó thiên tai hạn hán, rét đậm, rét hại có thể xảy ra trong thời gian tới; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng; chuẩn bị tốt cây giống, rà soát đất lâm nghiệp để thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2019; đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, vận động nhân dân trồng rừng, nhất là đối với trồng cây quế tại một số huyện có điều kiện thuận lợi (Bảo Yên, Văn Bàn, Bắc Hà,…); triển khai thiết thực, hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019, tổ chức ra quân làm đường giao thông nông thôn xong trong tháng 02/2019.

5. Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh nắm bắt tình hình, đôn đốc các doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ngay sau kỳ nghỉ Tết; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất, nhập khẩu hàng hóa. Phối hợp với các lực lượng chức năng và các địa phương nắm bắt tình hình thị trường, không để xảy ra thiếu hụt và tăng giá hàng hóa, nguyên liệu bất hợp lý; tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan, UBND các huyện, thành phố, tập trung đôn đốc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo kế hoạch năm 2019 đảm bảo tiến độ, mức thu theo dự toán giao ngay từ những tháng đầu năm; chú trọng tăng từ thu nội địa, thu từ dịch vụ, du lịch, hoạt động khoáng sản, xuất nhập khẩu. Tăng cường quản lý, chống thất thu, nợ đọng thuế,...Thực hiện nghiêm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các địa phương và các lực lượng chức năng liên quan (Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông...) tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau Tết và mùa lễ hội. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Kế hoạch của UBND tỉnh về bảo đảm an toàn giao thông (Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 19/12/2018 về cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 23/01/2019 về tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm quy định về vận chuyển hành khách, nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai dịp Lễ hội Xuân năm 2019).

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, lành mạnh, giữ gìn giá trị bản sắc truyền thống dân tộc. Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh các dịch vụ du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường; tuyên truyền để người dân, khách du lịch thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tại các địa bàn, các khu, tuyến, điểm du lịch;  kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp tăng giá, chèo kéo, ép khách tại các điểm du lịch, lễ hội.

9. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn thực phẩm, rượu, bia trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các điểm du lịch, lễ hội, nơi tập trung đông người.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai các giải pháp huy động học sinh đến trường học tập sau kỳ nghỉ Tết, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần cao nhất, không để tình trạng học sinh nghỉ học do tham gia vào các lễ hội tại địa phương.

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, các công trường, nhà máy lớn, không để xảy ra tình trạng bỏ việc, thiếu hụt lao động; nắm tình hình lao động các địa phương biên giới ra ngoài tỉnh làm thuê để tuyên truyền, quản lý theo quy định nhằm đảm bảo an ninh trật tự biên giới, đảm bảo quyền lợi của người dân. Tăng cường quản lý người nghiện tại cộng đồng và các cơ sở cai nghiện.

12. Công an tỉnh tiếp tục triển khai quán triệt các kế hoạch đã ban hành trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông, nhất là vận chuyển hành khách mùa Lễ hội; đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ; xử lý nghiêm tình trạng cờ bạc, lô đề, tín dụng đen dưới mọi hình thức.

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác tuyển và giao quân, ra quân huấn luyện năm 2019 đảm bảo theo kế hoạch; phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và các địa phương biên giới tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, cửa khẩu.

14. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác, học tập; động viên toàn thể Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ngay từ những ngày đầu năm mới.

Yêu cầu Thủ tưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện.

 

Chủ tịch
 

ĐẶNG XUÂN PHONG

 

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.