Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn bản mới

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

29/01/2019 17:09

Ngày 16/1/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03 về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố: Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành (đặc biệt là cấp cơ sở xã, thôn, bản) các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống thiên tai.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức rà soát, cập nhật tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai; hướng dẫn các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo và triển khai có hiệu quả các chương trình, đề dán, dự án phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai. Chỉ đạo phương án sản xuất nông nghiệp phù hợp với thời tiết của từng địa phương để hạn chế thiệt hại; xây dựng kế hoạch cung ứng giống, vật tư nông nghiệp đảm bảo đáp ứng đủ, kịp thời cho sản xuất. Đề xuất các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác cảnh báo, ứng phó, quản lý thiên tai. Xây dựng kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai; đôn đốc thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp báo cáo, đề xuất giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong triển khai thực hiện với UBND tỉnh.

Lực lượng dân quan, tự vệ giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ ở Nghĩa Đô (Bảo Yên) năm 2018.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chỉ đạo và triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 24/6/2014. Sẵn sàng chi viện, hỗ trợ các địa phương về lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn đảm bảo lực lượng quân đội là lực lượng nòng cốt trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố thiên tai. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện, diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ lồng ghép với huấn luyện quân sự sát với yêu cầu nhiệm vụ.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Sẵn sàng hỗ trợ, chi viện lực lượng, phương tiện ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, nhất là khu vực biên giới. Hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới phòng, chống, ứng phó các sự cố thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai. Đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu khi có thiên tai xảy ra; huy động lực lượng tham gia các cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai cùng với địa phương.

5. Công an tỉnh: Chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng bị thiên tai; tham gia cứu hộ, cứu nạn; bố trí lực lượng phân luồng giao thông, hướng dẫn giao thông ở khu vực bị thiên tai, nhất là các khu vực cầu, ngầm tràn, sạt lở đất, sụt lún đất…

6. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai: Theo dõi chặt chẽ, cập nhật, xử lý kịp thời thông tin về tình hình diễn biến thời tiết khí hậu; dự báo sớm diễn biến thời tiết, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm. Cung cấp kịp thời các bản tin dự báo thời tiết cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cảnh báo cho các cấp, các ngành, các địa phương và người dân phòng, tránh.

7. Sở Công thương: Phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du trong mùa mưa lũ. Kiểm tra, rà soát phương án bảo đảm an toàn các bãi thải, các khu vực mỏ, hầm lò khai thác khoáng sản; chủ động xử lý và có phương án đảm bảo an toàn công trình, khu dân cư lân cận, nhất là trong các tình huống xảy ra mưa, lũ lớn, sạt lở đất.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị quỹ đất để di chuyển, sắp xếp dân cư ra khỏi khu vực thiên tai nguy hiểm. Hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý cá nhân, đơn vị khai thác tài nguyên khoáng sản vi phạm các quy định của Luật Phòng, chống thiên tai.

9. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Lập kế hoạch đảm bảo giao thông thông suốt cho người và các phương tiện khi có sự cố thiên tai xảy ra; chuẩn bị đầy đủ vật tư, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, khắc phục sự cố thiên tai. Quan tâm đặc biệt đến các tuyến đường trọng điểm, các khu vực đường xung yếu, cầu yếu, sạt lở đất để ứng cứu, thay thế khi có sự cố ách tắc giao thông trong thời gian nhanh nhất. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư thi công đúng tiêu chuẩn, chất lượng công trình, tránh mất an toàn khi thiên tai xảy ra. Chủ động triển khai khắc phục nhanh tình trạng ngập úng. Tăng cường kiểm tra các công trình công cộng đã hết thời hạn sử dụng, các công trình có nguy cơ mất an toàn. Hướng dẫn sửa chữa, gia cố nhà ở đảm bảo kỹ thuật phòng, chống các loại thiên tai như mưa lớn, sạt lở đất, lốc xoáy, mưa đá.

10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Theo dõi chặt chẽ thiệt hại về thiên tai đến đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội; cứu đói, thăm hỏi, động viên; hỗ trợ kịp thời cho dân cư khu vực bị thiệt hại do sự cố thiên tai gây ra; bảo đảm cuộc sống an ninh cho nhân dân ổn định.

11. Sở Y tế: Xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau khi thiên tai; chuẩn bị đầy đủ lực lượng; dự trữ đủ cơ số thuốc; phương tiện, vật tư y tế cần thiết đảm bảo đáp ứng nhu cầu cứu thương, phòng ngừa bệnh dịch; hướng dẫn cho cộng đồng dân cư về kỹ thuật cấp cứu thông thường, biện pháp vệ sinh, xử lý môi trường vùng bị thiên tai. Cấp cứu nạn nhân bị thiên tai kịp thời; tham gia các cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

12. Sở Khoa học và Công nghệ: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ các đề tài, dự án nguyên cứu, ứng dụng khoa học trong phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hâu; đặc biệt trong công tác truyền tin cảnh báo sớm các loại thiên tai nguy hiểm.

13. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh: Tiếp tục cấn đối, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách, Quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn kinh phí hợp pháp khác trong kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 để di dời dân cư, sửa chữa, nâng cấp duy tu bảo dưỡng hồ đập, kè chống sạt lở đất… Lồng ghép các nguồn kinh tế - xã hội; trong đó, ưu tiên bố trí nguồn vốn dự phòng ngân sách cho khắc phục hậu quả thiên tai; tranh thủ các nguồn kinh phí khác để đầu tư, hỗ trợ cho công tác phòng, chống thiên tai.

14. Sở Giáo dục và Đào tạo: Lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai với kiến thức giảng dạy trong trường học; xây dựng phương án ứng phó với thiên tai của ngành giáo dục bảo đảm an toàn cho học sinh; kiểm tra trường lớp trước mùa mưa, lũ để có kế hoạch sửa chữa đảm bảo cho công tác dạy và học; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh quyết định cho học sinh nghỉ học khi cần thiết.

15. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình, các cơ quan thông tin đại chúng: Thông tin sâu rộng, kịp thời tình hình thời tiết, khí hậu, tình hình thiên tai đúng Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; các chủ trương, công điện, văn bản chỉ đạo cảnh báo thiên tai nhanh, kịp thời, chính xác; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Phổ biến các biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai; tuyên truyền Luật Phòng, chống thiên tai, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

16. UBND các huyện, thành phố: Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai. Chủ động rà soát, di dời dân cư kịp thời ra khỏi các khu vực thiên tai nguy hiểm. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là công trình giao thông, thủy lợi, hồ đập, hệ thống tiêu thoát nước, khu vực hầm lò, khai thác mỏ, khu dân cư, khu vực ven sông, suối; đánh giá mức độ an toàn hồ đập. Ngăn chặn các hoạt động làm tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng, chống, ứng phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo các hộ gia đình chủ động sửa chữa, gia cố nhà ở để đảm bảo sức chống chịu với thiên tai; chủ động phòng tránh thiên tai, tuyên truyền, vận động người dân khắc phục hậu quả thiệt hại, không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch thu, nộp quỹ và đẩy mạnh công tác thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai để tăng nguồn đầu tư cho phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

17. Thành viên Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh: Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách để kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống, ứng phó trước, trong và sau thiên tai. Đề xuất kịp thời với UBND tỉnh các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra...

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.