Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn bản mới

Bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện

13/03/2018 09:10

LCĐT - Ngày 8/3, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 81/KH – UBND Về việc tăng cường các giải pháp thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, nhiều người dân vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉnh qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

 

Nội dung Kế hoạch nêu rõ:

I. Mục đích, yêu cầu

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, phấn đấu đến năm 2020 tỉ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với người lớn là 95%, đối với trẻ em là 80%.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất và kinh doanh, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm; hoàn thiện quy chuẩn về mũ bảo hiểm  cho người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

II. Nội dung

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy.

2. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm kết hợp với tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên phương tiện truyền thông, vận động người dân chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy góp phần kéo giảm thương vong do tai nạn giao thông; duy trì và tiếp tục cải thiện tình trạng đội mũ bảo hiểm đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện một cách bền vững.

3. Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tăng cường tuyên truyền, tham gia hỗ trợ tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em, các hộ gia đình khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

II. Tổ chức thực hiện.

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cơ quan thông tấn báo chí tổ chức các hoạt động tuyên truyền về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; trong đó đặc biệt chú trọng về chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Gắn các hoạt động tuyên truyền với thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông 2018 “An toàn giao thông cho trẻ em”.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huy động các nguồn lực xã hội hóa trong việc hỗ trợ tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho nhân dân, trẻ em tại những địa phương khó khăn trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp cơ quan chức năng tăng cường thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp kinh doanh mũ bảo hiểm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố điều tra và truy tố trước pháp luật những tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, phân phối mũ bảo hiểm giả (tập trung vụ việc đã gây hậu quả thiệt hại về tính mạng và sức khỏe cho người tham gia giao thông nếu đội mũ bảo hiểm giả).

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về nội dung quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy ở khu vực nông thôn, miền núi vùng sâu, vùng xa bao gồm: Công tác tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức tuần tra kiểm soát, nhắc nhở và xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, đặc biệt chú trọng đến đối tượng là trẻ em, tập trung các tuyến đường có trường học; thông tin các trường hợp vi phạm về nhà trường; đưa vào kế hoạch chung về tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Sở Công thương: Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị chức năng (Công an, Chi cục kiểm định chất lượng...) tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động phân phối, kinh doanh mũ bảo hiểm trên thị trường; trong quá trình thanh tra nếu phát hiện vi phạm, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thanh, kiểm tra về điều kiện sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm theo quy định, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm (nếu có). Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng mũ bảo hiểm giả mũ bảo hiểm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lưu thông (mua bán,trao, đổi) trên thị trường tỉnh Lào Cai.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy trong ngành giáo dục, triển khai rộng rãi đến tất cả các trường học, các cơ sở giáo dục trong tỉnh; chỉ đạo các nhà trường tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh về quy định bắt buộc đội mũ hiểm khi đưa con em đến trường bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Tiếp tục tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kết hợp với công tác truyền thông đảm bảo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tự giác chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trong học sinh, sinh viên, có biện pháp duy trì và tiếp tục cải thiện tình trạng đội mũ bảo hiểm cho trẻ em một cách bền vững.

- Phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức nói chuyện, thông báo tại các buổi lễ chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp, chi đội, các giờ học luật và các quy tắc giao thông chính khóa, hoạt động ngoại khóa; tổ chức nói chuyện tại các buổi họp phụ huynh học sinh về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Phát động tháng hành động vì an toàn giao thông cho trẻ em đến trường với trọng tâm hành động là đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện vào tháng 9 hàng năm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy; không sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đặc biệt các phim quảng cáo, phim truyền hình trong đó các nhân vật chính có hành vi đội mũ không phải mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy.

- Tăng Cường tuyên tuyền, đăng tải thường xuyên tin tức, thông điệp về quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; Phát thông điệp trên đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đài huyền thành phố về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

5. Sở Y tế

 Đánh giá hiệu quả của quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với việc giảm thương tích do tai nạn giao thông gây ra; thống kê và phân tích số liệu về thương tích do không đội mũ bảo hiểm đối với các nạn nhân tai nạn giao thông đểbáo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND tỉnh.

6. Các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị, tổ chức đoàn thể

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên gương mẫu, tự giác thực hiện tốt quy định đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện (không được đội mũ không phải mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện); Nhắc nhở người thân, con em sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, đội mũ đúng cách; nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ.

Trường hợp cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên vi phạm, cơ quan đơn vị xem xét đánh giá, bình xét, xếp loại thi đua đối với tập thể, cá nhân;  Trường hợp người vi phạm là nhân dân sinh sống tại địa phương thì tổ dân phố, thôn bản, UBND phường, xã xem xét đánh giá, xếp loại gia đình văn hóa.

7. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện của địa phương, huy động các lực lượng tham gia triển khai đồng bộ rộng khắp từ công tác quản lý, kiểm tra giám sát việc sản xuất, điều kiện kinh doanh; tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng; công tác tuyên truyền phổ biến vận động nhân dân trên địa bàn. Thống kê, báo cáo tình hình thực hiện.

8. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh

- Kiểm tra giám sát, đôn đốc các đơn vị tổ chức, thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh và UBATGTQG. Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy.

LCĐT
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.