Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

Văn phòng HĐND & UBND huyện Bắc Hà thông báo mời chào hàng cạnh tranh

09/01/2018 16:25

1.Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Hội nghị truyền hình trực tuyến UBND huyện và UBND các xã, thị trấn huyện Bắc Hà.

Giá gói thầu: 352 triệu đồng

Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Hội nghị truyền hình trực tuyến

Thời gian thực hiện hợp đồng: 7 ngày

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm trang thiết bị Hội nghị truyền hình trực tuyến UBND huyện và UBND các xã, thị trấn huyện Bắc Hà.

3. Nguồn vốn: Ngân sách

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước hay quốc tế : Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2018 đến trước 9 giờ 00, ngày 14 tháng 01 năm 2018 (trong giờ hành chính) .

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng HĐND & UBND huyện Bắc Hà, Thị trấn Bắc Hà – Huyện Bắc Hà – Tỉnh Lào Cai, ĐT: 0214.3880.201

8. Giá bán 01 bộ HSYC:  1.000.000 VNĐ

9. Bảo đảm dự thầu:  4.000.000 VNĐ bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 14 tháng 01 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 14 tháng 01 năm 2018   

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà – Huyện Bắc Hà – Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214 3880 201

Mã số thuế: 5300323755

                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                         (Đã ký)

                                                Nguyễn Xuân Kiên

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.