Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

29/11/2019 15:27

Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sa Pa (Địa chỉ: Số 06, ngõ 86, đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 11B, TT Sa Pa, huyện SaPa).      

Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình tổ chức bán đấu giá (Số 098, Đ. Mường Than, P Kim Tân, TP. Lào Cai).

1. Tài sản: Quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất đối với các lô đất LK14 đường T7, lô đất LK12, 13 đường T9 thuộc dự án: Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị trấn Sa Pa. Chi tiết như sau:

- Tổng số thửa đất: 110 thửa với tổng  diện tích: 11.589,6 m².

a. Các thửa đất tại Khu liền kề 12 và liền kề 13 – Tuyến đường T9

- Tổng số thửa: 68 thửa (Trong đó: 64 thửa đất  bám 01 mặt đường, 04 thửa đất bám 02 mặt đường) với tổng diện tích: 7.320,0 m² (Diện tích đã được đo đạc địa chính). 

b. Các thửa đất tại Khu liền kề 14  – Tuyến đường T7

- Tổng số thửa: 42 thửa (Trong đó: 40 thửa đất  bám 01 mặt đường, 02 thửa đất bám 02 mặt đường) với tổng diện tích: 4.278,6 m² (Diện tích đã được đo đạc địa chính).

c. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

d. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

e. Hiện trạng: Mặt bằng sạch, không vướng mắc.

f. Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất (Đấu giá cả khu đất để lựa chọn nhà đầu tư lập dự án xây dựng nhà ở thương mại  theo quy định).

g. Nguồn gốc các thửa đất:  Thuộc quỹ đất do UBND huyện quản lý.

h. Quy hoạch sử dụng đất: Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được phê duyệt.

i. Hạ tầng kỹ thuật: Cơ bản hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh.

2. Giá khởi điểm:

Tổng giá khởi điểm: 188.579.200.000 đồng (Một trăm tám mươi tám tỷ, năm trăm bẩy mươi chín triệu, hài trăm nghìn đồng chẵn).

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật do người trúng đấu giá phải nộp theo quy định hiện hành.

3. Tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đất đấu giá:

a. Tiền đặt trước: Bằng 10% giá khởi điểm của tài sản

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc (Ngày 18/12 đến ngày 20/12/2019, theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản). Nộp vào tài khoản  số: 37810000042573 BIDV Sa Pa của Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình mở tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát triển chi nhánh Sa Pa. (Tại các phòng giao dịch Cốc Lếu: Số nhà 10, đường Hoàng Liên, P.Cốc Lếu; Phòng giao dịch Hoàng Liên: Số nhà 311, đường Hoàng Liên, P.Cốc Lếu; Phòng giao dịch Lê Thanh: Số nhà 021B, đường Lê Thanh, P.Bắc Cường - Đối diện Đăng Kiểm Lào Cai và phòng giao dịch Phố Mới: Số nhà 60, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới.

Lưu ý: Trong trường hợp chuyển khoản, tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có trong tài khoản của Công ty trước 16 h30' ngày 20/12/2019  mới được công nhận hợp lệ, đủ điều kiện tham gia đấu giá).

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

b. Tiền  mua hồ sơ tham gia:  3.000.000 đồng/ hồ sơ.

4. Nguyên tắc,  Hình thức, phương thức đấu giá:

- Nguyên tắc đấu giá: Đấu giá rộng rãi, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đấu giá cả khu gắn với việc tổ chức trúng đấu giá phải thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.     

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

5. Đối tượng và điều kiện  được tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại các Điều 55, Điều 56 của Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016. Cụ thể như sau:

- Ngoài ra, các tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Tổ chức kinh tế hoặc liên doanh nhà đầu tư có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định.

+ Về năng lực tài chính: Có vốn thuộc chủ sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án theo quy định tại khoản 2, Điều14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính Phủ, vốn này phải được kiểm toán xác nhận thông qua báo cáo kiểm toán của năm gần nhất hoặc xác nhận của cơ quan Thuế, xác nhận số dư tiền gửi trong tài khoản của NHTM; Có bảo lãnh hoặc cam kết về vốn để thực hiện dự án của các tổ chức tín dụng Ngân hàng.

+ Về năng lực kinh nghiệm: Có kinh nghiệm đầu tư xây dựng các dự án khu nhà ở thương mại hoặc khu dân cư đô thị. Có thể liên danh, một trong hai bên liên danh có kinh nghiệm đầu tư xây dựng các dự án khu nhà ở thương mại hoặc khu dân cư đô thị và liên danh phải cung cấp đủ các thông tin theo quy định.

+ Có phương án kiến trúc của dự án tham gia đấu giá phù hợp chung với quy hoạch kiến trúc, cảnh quan đô thị chung của thị trấn Sa Pa theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số: 3346/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 7 năm 2017. Trong đó phải nêu rõ quy mô, tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án.

6. Thời gian xem tài sản, tham khảo hồ sơ: Kể từ ngày niêm yết (Từ 03/12 đến ngày 18/12/2019).

Địa điểm: Tại  trụ  sở Công ty (Số 098, Đường Mường Than, P. Kim Tân, TP. Lào Cai); Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sa Pa ( Địa chỉ: Số 06, ngõ 86, đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 11B, TT Sa Pa, huyện SaPa); Trụ sở UBND thị trấn Sa Pa và thực địa các thửa đất.

7.Thời gian địa điểm xem hiện trạng: Từ ngày 09/12 đến 16h 30 ngày 10/12/2019 tại vị trí các thửa đất.

8. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/12 đến ngày 18/12/2019.

Địa điểm: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Số 098, Đường Mường Than, P. Kim Tân, TP. Lào Cai).

9. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ để sơ tuyển, lựa chọn các tổ chức,cá nhân tham gia đấu giá và dự kiến công bố kết quả lựa chọn:

- Thời gian nộp hồ sơ sơ tuyển, lựa chọn: Ngày 09/12/2019.

- Thời gian công bố kết quả sơ tuyển, lựa chọn: 16/12/2019.

Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sa Pa (Địa chỉ: Số 06, ngõ 86, đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 11B, TT Sa Pa, huyện SaPa)  

10. Thời hạn, hình thức, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Nhận đăng ký qua đường bưu điện đến hết ngày  18/12/2019 (Trong giờ hành chính).

- Địa chỉ: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (SN 098 Đ. Mường Than, P. Kim Tân,TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

11.Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian:  01 ngày, bắt đầu từ  09 giờ 30 phút  ngày 21/12/2019.

- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sa Pa (số 06, ngõ 86, đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 11B, TT. SaPa, huyện  Sa Pa, Tỉnh Lào Cai).

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683 –  02143 872 782(Trong giờ hành chính).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

    Nguyễn Thị Hòa

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.