Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

20/08/2019 15:35

Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai (Trụ Sở Khối 10, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP. Lào Cai )      

Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình tổ chức bán đấu giá (Số 098, Đ. Mường Than, P Kim Tân, TP. Lào Cai)

1. Tài sản: Quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở thương mại  theo mẫu tại phường Bình Minh, Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Chi tiết như sau:

1.1.Vị trí tại: Các đường B10, TT12 và B6 kéo dài, phường Bắc Lệnh và phường Bình Minh, thành phố Lào Cai; Số lượng: 481 thửa với Tổng diện tích: 67.707,8 m² .Cụ thể như sau:

+ Tại phường Bình Minh:  Số lượng: 348 thửa đất (Trong đó Đường B10 số lượng: 230 thửa đất, với diện tích đất: 23.594,7m2; Đường TT12 số lượng: 118 thửa đất, với diện tích đất: 11.958,3m2); Giá khởi điểm: 5.500.000 đồng/m2  - 7.800.000 đồng/m2

+ Tại phường Bắc Lệnh: Đường B6 kéo dài, số lượng: 133 thửa đất, với  diện tích 32.154,8m2 ; Giá khởi điểm: 4.800.000 đồng/m2  - 7.200.000 đồng/m2

1.2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài

1.3. Nguồn gốc các thửa đất: Thuộc quỹ đất công đô thị do cơ quan cấp tỉnh quản lý.

1.4. Hình Thức giao đất:  Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đấu giá trọn gói cả 481thửa đất, người trúng đấu giá phải xây dựng nhà ở thương mại theo mẫu, theo quy hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.     

1.5.Tổng mức đầu tư dự án khoảng: 2.023 tỷ đồng Trong đó:Tiền sử dụng đất khoảng: 391 tỷ đồng;Tiền đầu tư xây dựng dự án theo quy hoạch được duyệt khoảng: 1.632 tỷ đồng.

1.6. Quy hoạch: Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Giá khởi điểm:

Tổng giá khởi điểm của khu đất (gồm 481 thửa): 391.066.190.000 đồng; (Ba trăm chín mươi mốt tỷ, không trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng)

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật do người trúng đấu giá phải nộp theo quy định hiện hành.

3. Tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đất đấu giá:

a. Tiền đặt trước:  Bằng 20 % giá khởi điểm của tài sản

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc (Ngày 9/9 đến ngày 11/9/2019, theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản). Nộp vào tài khoản  số: 37810000042573 BIDV Sa Pa của Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình mở tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát triển chi nhánh Sa Pa (Tại các phòng giao dịch Cốc Lếu: Số nhà 10, đường Hoàng Liên, P.Cốc Lếu; Phòng giao dịch Hoàng Liên: Số nhà 311, đường Hoàng Liên, P.Cốc Lếu; Phòng giao dịch Lê Thanh: Số nhà 021B, đường Lê Thanh, P.Bắc Cường - Đối diện Đăng Kiểm Lào Cai và phòng giao dịch Phố Mới: Số nhà 60, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới

Lưu ý: Trong trường hợp chuyển khoản, tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có trong tài khoản của Công ty trước 17 h00' ngày 11/9/2019  mới được công nhận hợp lệ, đủ điều kiện tham gia đấu giá).

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

b. Tiền  mua hồ sơ tham gia:  5.000.000 đồng/ hồ sơ

4. Nguyên tắc,  Hình thức, phương thức đấu giá:

- Nguyên tắc đấu giá: Đấu giá rộng rãi, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan. Người trúng đấu giá phải thực hiện quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch, kiến trúc xây dựng, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên      

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

5. Đối tượng và điều kiện  được tham gia đấu giá

- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại các Điều 55, Điều 56 của Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016. Cụ thể như sau:

+ Có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định.

+ Về năng lực tài chính: Có vốn thuộc chủ sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án, vốn này phải được kiểm toán xác nhận thông qua báo cáo kiểm toán của năm gần nhất hoặc xác nhận của cơ quan Thuế.

+ Về năng lực kinh nghiệm: Có kinh nghiệm đầu tư xây dựng các dự án khu nhà ở thương mại hoặc khu dân cư đô thị. Có thể liên danh, một trong hai bên liên danh có kinh nghiệm đầu tư xây dựng các dự án khu nhà ở thương mại hoặc khu dân cư đô thị và liên danh phải cung cấp đủ các thông tin theo quy định.

+ Sau khi trúng đấu giá Người trúng đấu giá phải lập phương án kiến trúc của dự án phù hợp chung với quy hoạch kiến trúc, cảnh quan đô thị chung của thành phố Lào Cai và gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

6. Thời gian xem tài sản, tham khảo hồ sơ: Kể từ ngày thông báo (Từ 20/8 đến ngày 09/9/2019).

Địa điểm: Tại  trụ  sở Công ty (Số 098, Đ. Mường Than, P Kim Tân, TP. Lào Cai); Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính (Trụ Sở: Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai); Trụ sở UBND phường Binh Minh, phường Bắc Lệnh và thực địa các thửa đất.

7.Thời gian địa điểm xem hiện trạng: Từ ngày 26/8 đến 17h 00 ngày 27/8/2019 tại vị trí các thửa đất.

8. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/8 đến ngày 09/9/2019.

Địa điểm: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Số 098, Đ. Mường Than, P. Kim Tân, TP. Lào Cai); 

9. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ để sơ tuyển, lựa chọn các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá và dự kiến công bố kết quả lựa chọn:

-Thời gian nộp hồ sơ sơ tuyển, lựa chọn: Ngày 30/8/2019;

- Thời gian công bố kết quả sơ tuyển, lựa chọn: 06/9/2019

Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính (Trụ Sở: Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai) .

10. Thời hạn, Hình thức, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Nhận đăng ký qua đường bưu điện đến hết ngày  09/9/2019 (Trong giờ hành chính)

- Địa chỉ: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (SN 098 Đ. Mường Than, P Kim Tân, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

11.Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ  08 giờ 30 phút  ngày 12/8/2019

- Địa điểm:Tại Hội trường Trung tâm Hội nghị  tỉnh Lào Cai (SN 001 đường Trần Nhật Duật, P. Kim Tân , Thành phố Lào Cai- Nhà khách số I  cũ)

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214 3.840.683 – 0214 3.899 898

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hòa

                                                                                        

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.