Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

19/08/2019 13:49

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình. Địa chỉ: Số nhà 098, đường Mường Than, phường Kim Tân, TP. Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính- Kế Hoạch huyện Mường khương (Địa chỉ: SN 293 đường Giải phòng 11-11, thị trấn Mường Khương);

3.Tài sản: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 16  thửa đất tại  xã Pha Long  và  thị trấn Mường Khương. Mục đích sử dụng đât: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Chấp hành nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất. Chi tiết như sau:

1. Tại thị trấn Mường Khương; Số lượng: 14 thửa

-Tại Đường sau xí nghiệp nước đến Ban quản lý rừng Phòng hộ, thị trấn Mường Khương.Số lượng: 12 thửa đất (Từ thửa số 02  đến thửa 13); Diện tích mỗi thửa từ 112,7 m2 - 121,5m2 ; Đơn giá khởi điểm: 4.100.000 đồng/m2

-Từ giao điểm QL4D và QL4D đến cổng UBND thị trấn Mường Khương. Số lượng: 01 thửa; Diện tích: 160,0m2; Đơn giá khởi điểm 4.000.000 đồng/m2

2.Tại xã Pha Long; Số lượng: 03 thửa

- Vị trí: Từ đồng biên phòng đến trường THPTBT Pha Long. Số lượng: 03 thửa đất (thửa số 01 đến thửa số 03) diện tích thửa đất  từ: 125,8 m2  đến  345,1 m2; Đơn giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/m2

4. Tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đất đấu giá:

a. Tiền đặt trước:  Bằng 20 % giá khởi điểm của thửa đất

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc (Ngày 10/9 đến ngày 12/9/2019, theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

Lưu ý: Trong trường hợp chuyển khoản, tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có trong tài khoản của Công ty  trước 17h00' ngày 12/9/2019  mới được công nhận hợp lệ, đủ điều kiện tham gia đấu giá).

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ  ngày kết thúc cuộc đấu giá

b. Tiền hồ sơ: 200.000 đồng - 500.000 đồng/ hồ sơ/ thửa đất

5. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại điều 38 Luật Đấu giá tài sản và  đã đi xem tài sản, đã nộp tiền đặt trước theo quy định.

6. Hình thức, phương thức đấu giá và cách thức đăng ký:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

 c. Cách thức đăng ký: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì gửi qua đường Bưu điện đến  Phòng Tài chính- Kế Hoạch  huyện Mường khương (Địa chỉ: SN 293 đường Giải phòng 11-11, thị trấn Mường Khương) . Bằng hình thức chuyển phát nhanh hoặc thư bảo đảm.

7. Thời gian, địa điểm xem sơ đồ tài sản và mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 22/8/2019 đến ngày 10/9/2019  (Trong giờ hành chính)

  - Địa điểm xem  sơ đồ  tài sản: Tại trụ sở Công ty  đấu giá hợp danh Hòa Bình (Số  098, Đường Mường Than, P. Kim Tân, TP. Lào Cai);  Phòng Tài chính - Kế hoạch  huyện Mường khương (Địa chỉ: SN 293 đường Giải phòng 11-11, thị trấn Mường Khương);  UBND xã  Pha Long; UBND thị trấn Mường Khương và  thực địa các thửa đất đấu giá.

- Địa điểm bán hồ sơ:  Trụ sở Công ty  đấu giá hợp danh Hòa Bình (Số nhà 098, đường Mường Than, phường Kim Tân, TP. Lào Cai ) và Phòng Tài chính- Kế Hoạch  huyện Mường khương (Địa chỉ: SN 293 đường Giải phòng 11-11, thị trấn Mường Khương);

8.Thời hạn,  địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, nhận đăng ký qua đường bưu điện, trước 17 giờ 00 phút ngày 10/9/2019 (Trong giờ hành chính)

b. Địa điểm: Phòng Tài chính- Kế Hoạch  huyện Mường khương (Địa chỉ: SN 293 đường Giải phòng 11-11, thị trấn Mường Khương);

9. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố  giá:

a. Thời gian:  01 ngày, bắt đầu từ  09 giờ 30 phút  ngày 13/9/2019

b. Địa điểm: Tại Hội trường  nhà văn hóa  thị trấn Mường Khương           

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214 3.840.683 – 0214 388 1212

GIÁM ĐỐC

                                                                                 (Đã ký)                                                                                 

 

 Nguyễn Thị Hòa

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.