Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

04/01/2019 08:21

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản Hòa Bình. Địa chỉ: Số nhà 098, đường Mường Than, phường Kim Tân, TP. Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:  Phòng TC – KH huyện Bảo Yên  ( Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên )

3.Tài sản: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 05 thửa đất tại bản Tân Tiến, xã Cam Cọn và bản Thác xa 1, xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên; Chấp hành nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất. Chi tiết như sau:

- Tại xã Cam Cọn: Số lượng: 04 thửa; Diện tích mỗi thửa: Từ 144,2 - 152 m2 ; Đơn giá khởi điểm:: 1.500.000 đồng/m2;

- Tại xã Tân Tiến; Số lượng: 01 thửa; Diện tích: 400 m2 ;Đơn giá khởi điểm:: 250.000 đồng/m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị và đất ở nông thôn;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

4. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và  đã đi xem tài sản, đã nộp tiền đặt trước theo quy định.

5. Hình thức, phương thức đấu giá và cách thức đăng ký:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

c. Cách thức đăng ký: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì gửi qua đường Bưu điện đến  Phòng TC – KH huyện Bảo Yên (Khu 5B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên). Bằng hình thức chuyển phát nhanh hoặc thư bảo đảm.

6. Tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đất đấu giá:

a. Tiền đặt trước: Bằng 20 % giá khởi điểm của thửa đất.

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc ( Ngày 22/1 đến ngày 24/01/2019, theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

- Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 8810201004232 của Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Hòa Bình tại Ngân hàng nông nghiệp Kim Tân,  thành phố Lào Cai.

Lưu ý: Trong trường hợp chuyển khoản, tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có trong tài khoản của Công ty  trước 16h30' ngày 24/01/2019  mới được công nhận hợp lệ, đủ điều kiện tham gia đấu giá).

+ Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ  ngày kết thúc cuộc đấu giá

b. Tiền hồ sơ: 100.000đồng/ hồ sơ – 200.000 đồng/ HS

7. Thời gian tham khảo sơ đồ, hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo (Từ 04/01 đến ngày 22/01/2019)

 Địa điểm: Tại  trụ sở Công ty  TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản Hòa Bình (Số  098, Đường Mường Than, P. Kim Tân, TP. Lào Cai);  Phòng TC – KH huyện Bảo Yên (Khu 5B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên); UBND xã Tân Tiến,xã Cam Cọn

8. Thời gian , địa điểm bán  hồ sơ:  Kể từ ngày  niêm yết việc bán đấu giá tài sản đến ngày  22/01/209 ( Trong giờ  hành chính).

Địa điểm: Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản Hòa Bình (Số nhà 098, đường Mường Than, phường Kim Tân, TP. Lào Cai) và   Phòng TC – KH huyện Bảo Yên (TDP 5B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên)

9.Thời hạn,  địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. Hạn cuối cùng là 16 giờ 00 phút, ngày  22/01/2019 (Nhận đăng ký qua đường bưu điện).  

b. Địa điểm: Phòng TC – KH huyện Bảo Yên ( Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên)

10. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

a. Thời gian:   09 giờ 30 phút  ngày 25/01/2019

b.  Địa điểm: Tại Hội trường tầng II phòng TC  -  KH huyện Bảo Yên  (Khu 5B, thị trấn Phố Ràng,  huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai ).

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số ĐT: 0214.3840.683 – 02143.877.240 hoặc 0904 808 600 (Trong giờ hành chính)

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hòa

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.