Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO MỜI THẦU

14/08/2014 11:17

Căn cứ Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Nhà ở bán trú và các công trình phụ trợ cho học sinh các trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Ban quản lý dự án các công trình XDCB Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai có kế hoạch mời thầu gói thầu Nhà ở bán trú và các công trình phụ trợ cho học sinh các trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Bát Xát như sau:

(1)  Gói thầu số 1: Thi công xây dựng Nhà ở bán trú cho học sinh trường PTDT bán trú THCS Phìn Ngan, huyện Bát Xát

(2)  Gói thầu số 2: Thi công xây dựng Nhà ở bán trú cho học sinh trường PTDT bán trú THCS Pa Cheo, huyện Bát Xát

(3)  Gói thầu số 3: Thi công xây dựng Nhà ở bán trú cho học sinh trường PTDT bán trú THCS Sảng Ma Sáo, huyện Bát Xát

(4)  Gói thầu số 4: Thi công xây dựng Nhà ở bán trú cho học sinh trường PTDT bán trú THCS  A Mú Sung, huyện Bát Xát

(5)  Gói thầu số 5: Thi công xây dựng Nhà ở bán trú cho học sinh trường PTDT bán trú THCS Trịnh Tường+ Nậm Chạc, huyện Bát Xát

(6)  Gói thầu số 6: Thi công xây dựng Nhà ở bán trú cho học sinh trường PTDT bán trú THCS  Nậm Pung+Dền Thàng, huyện Bát Xát.

 -  Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục ngân sách tỉnh

 -  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

 - Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8h00 phút ngày 15/8/2014 đến trước 9h00 phút ngày  25/8/2014 (trong giờ hành chính)

 - Địa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, Trụ sở hợp khối số 4, phố 30/4, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 020.3845695; Fax: 020.3845 695.

 - Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng.

 - Thời điểm đóng thầu: 9h00 phút ngày 25/8//2014.

 - HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 9h00 phút ngày 25/8/2014, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, Trụ sở hợp khối số 4, đường 30-4, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian địa điểm nêu trên./.

                                                                                 KT. TRƯỞNG BAN

                                                                                 PHÓ TRƯỞNG BAN

                                                                                  Nguyễn Ngọc Thu

 

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.