Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO MỜI THẦU

02/04/2020 10:59

Gói thầu xây dựng Công trình:

Công trình 1: Thi công xây dựng: Điểm trường Tả Hồ - trường MN, TH và THCS Tòng Sành, huyện Bát Xát.

Địa điểm: Thôn Tả Hồ, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát

Công trình 2: Thi công xây dựng: Điểm trường Trung Hồ - trường tiểu học Phìn Ngan, huyện Bát Xát.

Địa điểm: Thôn Trung Hồ, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 16/11/2013;

Căn Cứ nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu,

Tiểu ban quản lý dự án “Chương trình phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm” huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo luật đấu thầu gói thầu xây dựng công trình xây dựng điểm trường học, cụ thể như sau:

1. Bên mời thầu: Tiểu BQLDA của “Chương trình phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm” huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

2. Tên gói thầu:

Công trình 1: Thi công xây dựng: Điểm trường Tả Hồ - trường MN, TH và THCS Tòng Sành, huyện Bát Xát.

Địa điểm: Thôn Tả Hồ, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát

Công trình 2: Thi công xây dựng: Điểm trường Trung Hồ - trường tiểu học Phìn Ngan, huyện Bát Xát.

Địa điểm: Thôn Trung Hồ, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát

3. Thời gian thi công gói thầu: Tối đa 90 ngày kể từ ngày kí hợp đồng

4. Thời gian bảo hành công trình: Yêu cầu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình.

5. Nguồn vốn: Do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tài trợ.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh.

7. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ ngày 01 tháng 04 năm 2020 đến 20 tháng 04 năm 2020 (trong giờ hành chính).

8. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Tiểu ban quản lí Dự án “Chương trình phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm” huyện Bát Xát (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát) - thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

9. Giá phát hành bộ hồ sơ mời thầu: Miễn phí.

10. Đảm bảo dự thầu: bảo lãnh dự thầu do ngân hàng phát hành (1.5% đối với giá trị gói thầu)

11. Thời gian nhận hồ sơ đấu thầu (HSĐT): Từ ngày 07 tháng 04 năm 2020 đến 8h00 ngày 21 tháng 04 năm 2020 (trong giờ hành chính).

12. Địa điểm nhận HSĐT: Tiểu ban quản lí Dự án “Chương trình phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm” huyện Bát Xát (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát) - thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Người nhận trực tiếp: Kiều Thị Mai Hạnh; SĐT: 0399693581, địa chỉ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát

13. Hình thức nộp HSĐT: nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện, các hồ sơ thầu phải được niêm phong kín khi gửi. Các hồ sơ không đủ yêu cầu, nộp không đúng hạn sẽ không được xem xét và không được hoàn trả lại

14.  Yêu cầu HSĐT:

Giới thiệu chung về doanh nghiệp (không quá 1 trang)

Bản sao đăng ký kinh doanh, bản sao Giấy phép kinh doanh,

Đơn dự thầu:

Mẫu số 01 (a). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá)

Mẫu số 01 (b). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu)

Mẫu số 02. Giấy ủy quyền

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh

Mẫu số 04. Bảo lãnh dự thầu

Mẫu số 05. Bảng tổng hợp giá dự thầu

Mẫu số 06 (a). Bản kê khai thông tin về nhà thầu

Mẫu số 06 (b). Bản kê khai thông tin về thành viên của nhà thầu liên danh

Mẫu số 07. Danh sách các công ty đảm nhận phần công việc của gói thầu

Mẫu số 08. Hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ

Mẫu số 09. Tình hình tài chính trước đây của nhà thầu

Mẫu số 10. Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng

Mẫu số 11. Nguồn lực tài chính

Mẫu số 12. Yêu cầu về nguồn lực tài chính

Mẫu số 13. Hợp đồng tương tự

Mẫu số 14. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt

Mẫu số 15. Bản lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt

Mẫu số 16. Bản kinh nghiệm chuyên môn

Mẫu số 17. Bảng kê khai thiết bị

Mẫu số 18. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ

Mẫu số 19. Bản kê khai nhà thầu phụ đặc biệt

Phương án thi công.

 Lưu ý: mọi thông tin chi tiết có trong hồ sơ mời thầu.

Tiểu Ban quản lí Dự án “Chương trình Phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm” huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sẽ mở thầu công khai vào hồi 9h00’ ngày 21 tháng 04 năm 2020, kết quả trúng thầu sẽ được thông báo trực tiếp qua điện thoại hoặc văn bản tới đơn vị trúng thầu.

ĐẠI DIỆN BQLDA HUYỆN BÁT XÁT

PHÓ BAN QLDA

Nguyễn Thị Ngọc Anh

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.