Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO MỜI THẦU

15/03/2019 15:00

Tên bên mời thầu: Ban quản lý chợ Cốc Lếu

Địa chỉ: Tổ 2- phường Cốc Lếu- Thành phố Lào Cai- Tỉnh Lào Cai

Điện thoại/fax/email: 02143 821 065

Mã số thuế: 5300 133 056

Đề nghị Báo Lào Cai đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc chợ A Cốc Lếu.

Loại gói thầu:

          Xây lắp  Mua sắm hàng hóa        Tư vấn        Phi tư vấn        Hỗn hợp

Giá gói thầu: 337.127.986 đồng( Ba trăm ba mươi bảy triệu một trăm hai mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng).

Nội dung chính của gói thầu: Mua gói bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc chợ A theo đúng nội dung đã được phê duyệt trong quyết định số: 539/QĐUBND ngày 12/3/2019 của UBND thành phố Lào Cai về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc chợ A Cốc Lếu năm 2019.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm kể từ khi ký hợp đồng

2. Tên dự án: Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc chợ A Cốc Lếu năm 2019.

3. Nguồn vốn: Nguồn thu các dịch vụ năm 2019

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ  8 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 3 năm 2019 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 3 năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSMT:  Ban quản lý chợ Cốc Lếu- Trụ sở tầng 3- chợ A Cốc Lếu- Tổ 2- phường Cốc Lếu- Thành phố Lào Cai- Tỉnh Lào Cai.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: 3.400.000 đồng( Ba triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn./.)

10. Thời điểm đóng thầu 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 3 năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 3 năm 2019.

TRƯỞNG BAN

        (Đã ký)

Phạm Quang Trung

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.