Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO MỜI THẦU

09/11/2018 15:00

Tên bên mời thầu: Phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai.

Địa chỉ: Số 591, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Điện thoại/fax/email:  ĐT: 0214.3827314.  -  Fax: 0214.3827314.

1. Tên gói thầu: Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Nhạc Sơn – Lê Hồng Phòng – Hoàng Văn Thụ và thiết bị cảnh báo tự động tại một số nút giao thông trên địa bàn thành phố Lào Cai.

- Loại gói thầu: Xây lắp      x                    Mua sắm hàng hóa                  Phi tư vấn                         Hỗn hợp

- Giá gói thầu: (ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt): 1.734.855.000 đồng.

- Nội dung chính của Gói thầu thi công xây dựng: Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Nhạc Sơn – Lê Hồng Phòng – Hoàng Văn Thụ và thiết bị cảnh báo tự động tại một số nút giao thông trên địa bàn thành phố Lào Cai.

a. Đèn tín hiệu giao thông:

- Tại nút giao trên tuyến đường Nhạc Sơn theo hướng rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ bố trí như sau:

+ Phía bên phải bố trí 01 cột đèn THGT 4m (Cột A1), lắp 01 bộ đèn 3 màu trên cột và 01 bộ đèn đi bộ trên cột.

+ Phía bên trái bố trí lắp 01 cột thép đèn THGT cao 6,2m vươn đơn 4m (Cột A2), lắp 01 bộ đèn 3 màu trên cần vươn; lắp 01 bộ đèn đếm lùi trên cần vươn và 01 bộ đèn đi bộ trên cột.

- Tại nút giao trên tuyến đường Nhạc Sơn theo hướng rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong bố trí như sau:

Phía bên phải bố trí 01 cột thép đèn THGT cao 6,2m vươn đơn 6m (Cột A5), lắp 01 bộ đèn 3 màu trên cột; lắp 02 bộ đèn 3 màu trên cần vươn; lắp 01 bộ đèn đếm lùi trên cần vươn và 01 bộ đèn đi bộ trên cột.

- Tại nút giao trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ bố trí như sau:

+ Phía bên phải bố trí lắp 01 cột thép đèn THGT cao 6,2m vươn chính 4m và vươn phụ 1m (Cột A6), lắp 01 bộ đèn 3 màu trên cần vươn chính; 01 bộ đèn 3 màu trên thân cột; lắp 01 bộ đèn đi bộ trên cần vươn phụ và 01 bộ đèn đi bộ trên cột.

+ Phía bên trái bố trí lắp 01 cột thép đèn THGT cao 6,2m vươn đơn 4m (Cột A7), lắp 01 bộ đèn 3 màu trên cần vươn; lắp 01 bộ đèn đếm lùi trên cần vươn và 01 bộ đèn đi bộ trên cột.

- Tại nút giao trên tuyến đường Lê Hồng Phong bố trí như sau:

+ Phía bên phải bố trí 01 cột đèn THGT 4m (Cột A3), lắp 01 bộ đèn 3 màu trên cột và 01 bộ đèn đi bộ trên cột.

+ Phía bên trái bố trí lắp 01 cột thép đèn THGT cao 6,2m vươn đơn 4m (Cột A4), lắp 01 bộ đèn 3 màu trên cần vươn; lắp 01 bộ đèn đếm lùi trên cần vươn và 01 bộ đèn đi bộ trên cột.

b. Thiết bị cảnh báo:

- Tại nút giao Nhạc Sơn – Hoàng Liên – Xuân Diệu:

+ Trên đường Hoàng Liên bố trí 03 cột thép đèn THGT cao 6,2m vươn đơn 4m, mỗi cột lắp 01 bộ đèn nháy vàng 1xD300mm trên cần vươn; lắp 01 bộ đèn Đi chậm trên cần vươn và lắp 01 tấm pin quang điện trên cần vươn.
+ Trên đường Xuân Diệu bố trí 01 cột thép đèn THGT cao 6,2m vươn đơn 4m, lắp 01 bộ đèn nháy vàng 1xD300mm trên cần vươn; lắp 01 bộ đèn Đi chậm trên cần vươn và lắp 01 tấm pin quang điện trên cần vươn.

+ Trên đường Nhạc Sơn bố trí 01 cột thép đèn THGT cao 6,2m vươn đơn 4m, lắp 01 bộ đèn nháy vàng 1xD300mm trên cần vươn; lắp 01 bộ đèn Đi chậm trên cần vươn và lắp 01 tấm pin quang điện trên cần vươn.

- Nút giao: Lý Công Uẩn – Quy Hóa:

+ Trên đường Lý Công Uẩn bố trí 01 cột thép đèn THGT cao 6,2m vươn đơn 4m, lắp 01 bộ đèn nháy vàng 1xD300mm trên cần vươn; lắp 01 bộ đèn Đi chậm trên cần vươn và lắp 01 tấm pin quang điện trên cần vươn.

+ Trên đường Quy Hóa bố trí 02 cột thép đèn THGT cao 6,2m vươn đơn 4m, lắp 01 bộ đèn nháy vàng 1xD300mm trên cần vươn; lắp 01 bộ đèn Đi chậm trên cần vươn và lắp 01 tấm pin quang điện trên cần vươn.

c. Pano tuyên truyền giao thông

- Tại nút giao Nhạc Sơn – Lê Hồng Phong – Hoàng Văn Thụ: Lắp đặt 01 pano tuyên truyền kích thước biển 1000x 2000 mm.

- Tại nút giao Nhạc Sơn – Hoàng Liên – Xuân Diệu: Gắn 05 pano tuyên truyền trên thân cột đèn THGT với kích thước biển là 700 x 1050 mm.

- Tại nút giao Lý Công Uẩn – Quy Hóa: Gắn 03 pano tuyên truyền trên thân cột đèn THGT với kích thước biển là 700 x 1050 mm.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2018-2019.

2. Tên dự án: Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Nhạc Sơn – Lê Hồng Phòng – Hoàng Văn Thụ và thiết bị cảnh báo tự động tại một số nút giao thông trên địa bàn thành phố Lào Cai.

3. Nguồn vốn: Quỹ bảo hiểm xe cơ giới - hiệp hội bảo hiểm Việt Nam hỗ trợ 1.393 triệu + Ngân sách thành phố.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn - 01 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00’, ngày 15 tháng 11 năm 2018 - Đến trước 9h00’, ngày 26 tháng 11 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Tại phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai. Điện thoại:  02143 827314.   -  Fax: 02143 827314.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ/gói (Hai triệu đồng/bộ/gói).

9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn).

+ Đồng tiền sử dụng là Việt nam đồng;

+ Hình thức đảm bảo dự thầu bằng bảo lãnh của ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 9h00’ ngày 26 tháng 11 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 9h30’ (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 11 năm 2018, tại phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai.

 Kính mời đại diện nhà thầu của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

      

    TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

    Đào Minh Khánh

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.