Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO MỜI THẦU

29/10/2018 09:16

1. Bên mời thầu: Công ty xăng dầu Lào Cai

2. Tên công trình: Cải tạo nâng cấp cửa hàng xăng dầu Kim Thành

3. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp

4.  Giá gói thầu: 870.390.000 đồng

5. Nguồn vốn: Vốn vay và vốn tự có của Công ty

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế trong nước

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

8. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ, ngày 26 tháng 10 năm 2018 đến trước 8 giờ, ngày 06 tháng 11 năm 2018.

9. Địa điểm phát hành HSMT: Công ty xăng dầu Lào Cai

- Địa chỉ: Số 495 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP.Lào Cai, Lào Cai, VN;

- Điện thoại: (0214) 3841 180                           Fax: (0214) 3686 626.

10. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ  (Ba mươi triệu đồng chẵn)

- Hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng

11. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00, ngày 06 tháng 11 năm 2018.

12. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30, ngày 06 tháng 11 năm 2018.

Lào Cai, ngày 29/10/2018

Giám đốc

(Đã ký)

 

Dương Tuấn Dũng

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.