Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO MỜI THẦU

01/12/2014 09:00

Ban QLDA các CTXDCB huyện Bảo Thắng có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu 10 gói thầu.

- Gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình: Đường D4 khi TĐC Hợp Xuân xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng. Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp giao thông.

- Gói thầu số 02 thi công xây dựng công trình: Trường Tiểu học số 1 xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng. Địa điểm xây dựng: Xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp giáo dục.

- Gói thầu số 03 thi công xây dựng công trình: Trường Tiểu học số 4 xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng. Địa điểm xây dựng: Xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp giáo dục.

- Gói thầu số 04 thi công xây dựng công trình: Thủy lợi thôn Phú An 2, Phú Hải 3, Phú Thịnh 3, Tân Lập, Phú Nhuận 1 xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng. Địa điểm xây dựng: Xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp nông lâm, miễn thủy lợi phí.

- Gói thầu số 05 thi công xây dựng công trình: Kè đá ngoại thất trụ sở UBND thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn Kiến thiết thị chính.

- Gói thầu số 06 thi công xây dựng công trình: Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp giáo dục.

- Gói thầu số 07 thi công xây dựng công trình: Thủy lợi Nhò Trong – Liên Hợp xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng. Địa điểm xây dựng: Xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp nông lâm, miễn thủy lợi phí.

- Gói thầu số 08 thi công xây dựng công trình: Thủy lợi thôn Làng Bạc – Làng Bông xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng. Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp nông lâm, miễn thủy lợi phí.

- Gói thầu số 09 thi công xây dựng công trình: Thủy lợi thôn Khe Mụ, Khe Mụ 1, Làng Chưng, Trà Chẩu, An Hồng, An Thắng xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp nông lâm, miễn thủy lợi phí.

- Gói thầu số 10 thi công xây dựng công trình: Thủy lợi thôn Cán Hồ, Làng Cung 3 xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng. Địa điểm xây dựng: Xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp nông lâm, miễn thủy lợi phí.

Ban QLDA các CTXDCB huyện Bảo Thắng kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại văn phòng Ban QLDA các CTXDCB huyện, đường 19/5, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng.

Điện thoại: 0203.862.760 – Fax: 0303.862.760

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Thời gian bán HSMT gói thầu số 01, 02 từ 9 giờ 00, ngày 03 tháng 12 năm 2014 đến trước 9 giờ, ngày 16 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Thời gian bán HSMT gói thầu số 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 từ 9 giờ 00, ngày 03 tháng 12 năm 2014 đến trước 9 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Bảo đảm dự thầu gói thầu số 01: 71.000.000 đồng (Bảy mươi mốt  triệu đồng chẵn)

- Bảo đảm dự thầu gói thầu số 02: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn)

- Bảo đảm dự thầu gói thầu số 03: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn)

- Bảo đảm dự thầu gói thầu số 04: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn)

- Bảo đảm dự thầu gói thầu số 05: 25.000.000 đồng (Hai mươi năm triệu đồng chẵn)

- Bảo đảm dự thầu gói thầu số 06: 25.000.000 đồng (Hai mươi năm triệu đồng chẵn)

- Bảo đảm dự thầu gói thầu số 07: 25.000.000 đồng (Hai mươi năm triệu đồng chẵn)

- Bảo đảm dự thầu gói thầu số 08: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn)

- Bảo đảm dự thầu gói thầu số 09: 15.000.000 đồng (Mười năm triệu đồng chẵn)

- Bảo đảm dự thầu gói thầu số 10: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn)

Bằng giấy bảo đảm của ngân hàng bên dự thầu hoặc đóng bằng tiền mặt.

Hồ sơ dự thầu gói thầu số 01, 02 sẽ được mở công khai vào lúc: 9 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 16 tháng 12 năm 2014 tại Ban QLDA các CTXDCB huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Hồ sơ dự thầu gói thầu số 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 sẽ được mở công khai vào lúc: 9 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 12 năm 2014 tại Ban QLDA các CTXDCB huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Ban QLDA các CTXDCB huyện Bảo Thắng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                   TRƯỞNG BAN

                                                                                    Trần Lê Lợi

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.