Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

Thông báo mời thầu xây dựng công trình

30/09/2019 16:31

1. Bên mời thầu: Tiểu Ban quản lí Dự án “Chương trình Phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm” huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

2. Tên gói thầu: Đổ sân bê tông, lát gạch block sân trường, làm mái vòm sân chơi tại:

Công trình 1: Mái vòm sân chơi trường học.

Địa điểm: Điểm trường Nậm Đó, trường TH Lùng Khấu Nhin, xã Lùng Khấu Nhin, tỉnh Lào Cai.

Công trình 2: Đổ sân bê tông trường học

Địa điểm: điểm trung tâm, trường TH Lùng Khấu Nhin, xã Lùng Khấu Nhin, tỉnh Lào Cai.

Công trình 3: Mái vòm khu bếp ăn trường tiểu học

Địa điểm: điểm trung tâm, trường TH Lùng Khấu Nhin, xã Lùng Khấu Nhin, tỉnh Lào Cai.

Công trình 4: Đổ sân bê tông khu bán trú trường học

Địa điểm: Khu nội trú, trường TH Cao Sơn, xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai.

Công trình 5: Mái vòm sân chơi + lát gạch block sân trường

Địa điểm: Điểm trung tâm, trường Mầm non Cao Sơn, xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai.

Công trình 6: Đổ sân bê tông sân trường học

Địa điểm: Điểm trường Na Cạp, trường TH Lùng Khấu Nhin, xã Lùng Khấu Nhin, tỉnh Lào Cai

Công trình 7: Sân bê tông sân trường

Địa điểm: Điểm trường Thải Giàng Chải, trường TH Lùng Khấu Nhin, xã Lùng Khấu Nhin, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian thi công gói thầu: Tối đa 45 ngày kể từ ngày kí hợp đồng

4. Thời gian bảo hành công trình: Yêu cầu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình.

5. Nguồn vốn: Do tổ chức cứu trợ trẻ em tài trợ.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh.

7. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ ngày 30 tháng 9 năm 2019 đến ngày  04 tháng 10 năm 2019 (trong giờ hành chính).

8. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Tiểu Ban quản lí Dự án “Chương trình Phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm” huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (Phòng Giáo dục và Đào tạo Mường Khương, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

9. Giá phát hành bộ hồ sơ mời thầu: Miễn phí.

10. Đảm bảo dự thầu: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng). Hình thức bảo đảm: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

11. Thời gian nhận hồ sơ đấu thầu (HSĐT): Từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến ngày  8  tháng 10 năm 2019 (trong giờ hành chính).

12. Địa điểm nhận HSĐT: Tiểu Ban quản lí Dự án “Chương trình Phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm” huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (Phòng Giáo dục và Đào tạo Mường Khương, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Người nhận trực tiếp: Đặng Kim Sự, số điện thoại: 0915845786, địa chỉ Phòng Giáo dục và Đào tạo Mường Khương.

13. Hình thức nộp HSĐT: nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện, các hồ sơ thầu phải được niêm phong kín khi gửi. Các hồ sơ không đủ yêu cầu, nộp không đúng hạn sẽ không được xem xét và không được hoàn trả lại

14.  Yêu cầu HSĐT:

Giới thiệu chung về doanh nghiệp (không quá 1 trang)

Bản sao Bản sao đăng ký kinh doanh, bản sao Giấy phép kinh doanh,

Đơn dự thầu:

- Mẫu 01 (a) (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá).

- Mẫu số 01 (b). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu) .

Mẫu số 02. Giấy ủy quyền (nếu áp dụng).

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh (nếu áp dụng).

Mẫu số 04. Bảo lãnh dự thầu (nếu áp dụng thư bảo lãnh dự thầu do tổ chức tín dụng phát hành).

Mẫu số 05. Bảng tổng hợp giá dự thầu.

Mẫu số 06 (a). Bản kê khai thông tin về nhà thầu.

Mẫu số 06 (b). Bản kê khai thông tin về thành viên của nhà thầu liên danh (nếu là nhà thầu liên danh).

Mẫu số 07. Danh sách các công ty đảm nhận phần công việc của gói thầu (nếu nhà thầu là công ty mẹ).

Mẫu số 08. Hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ.

Mẫu số 09. Kiện tụng đang giải quyết.

Mẫu số 10. Tình hình tài chính trước đây của nhà thầu.

Mẫu số 11. Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng.

Mẫu số 12. Nguồn lực tài chính.

Mẫu số 13. Yêu cầu về nguồn lực tài chính.

Mẫu số 14. Hợp đồng tương tự.

Mẫu số 15. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt.

Mẫu số 16. Bản lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt.

Mẫu số 17. Bản kinh nghiệm chuyên môn.

Mẫu số 18. Bảng kê khai thiết bị.

Mẫu số 19 (a). Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ (nếu áp dụng).

Mẫu số 19 (b). Bản kê khai nhà thầu phụ đặc biệt (nếu áp dụng).

Phương án thi công.

 Lưu ý : mọi thông tin chi tiết có trong hồ sơ mời thầu.

Tiểu Ban quản lí Dự án “Chương trình Phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm” huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai sẽ mở thầu công khai vào hồi 9h00’ ngày 08 tháng 10 năm 2019, kết quả trúng thầu sẽ được thông báo trực tiếp qua điện thoại hoặc văn bản tới đơn vị trúng thầu.

                                                        ĐẠI DIỆN BQLDA HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

                                                                         PHÓ BAN QLDA

                                                                                    ( Đã ký)

                                                                  TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT

                                                                   NGUYỄN THỊ MINH XUÂN

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.