Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

28/10/2019 09:35

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình (Tổ 06, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ cơ quan có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lào Cai (Số 591 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai).

Tài sản đấu giá: Quyền thuê đất đối đối với các thửa đất tại khu tiểu thủ công nghiệp tập trung  Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

- Vị trí: Đường SM2, SM3 thuộc khu TTCN tập trung Sơn Mãn, xã Vạn Hòa thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Tổng số thửa đất: 08 thửa. Các thửa đất đã được đo đạc địa chính bao gồm: 08 thửa đất ở tờ bản đồ số 10 (490 419 - 9 – d), cụ thể:

+ Thửa số 368 đường SM2:     502,7m2.

+ Thửa số 369 đường SM2:     476,1m2.

+ Thửa số 375 đường SM2:     475,5m2.

+ Thửa số 376 đường SM2:     474,1m2.

+ Thửa số 377 đường SM2:     472,5m2.

+ Thửa số 379 đường SM2:     506,2m2.

+ Thửa số 371 đường SM3:     499,9m2.

+ Thửa số 372 đường SM3:     499,9m2.

- Tổng diện tích: 3.906,9 m².

- Mục đích sử dụng đất: Đất cụm công nghiệp.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Quy hoạch sử dụng đất: Chấp hành đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

- Nguồn gốc các thửa đất: Thuộc quỹ đất do UBND thành phố tạo ra.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ bản hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

3. Giá khởi điểm. Được phê duyệt tại Quyết định số: 2257/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền thuê đất đối với các thửa đất tại khu tiểu thủ công nghiệp tập trung Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai là:

- Các thửa đất tại mặt bằng D – Đường SM3 ( Từ D1 – D6) giá là: 4.000.000 đồng/m².

- Các thửa đất tại mặt bằng E – Đường SM2 ( Từ E1 – E6) giá là: 3.750.000 đồng/m².

4. Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Theo điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ban hành ngày 15/5/2017).

5. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện.

7.  Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 15/11/2019, khách hàng liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 28/9/2019 đến ngày 18/11/2019, trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình.

9. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện: Hạn cuối cùng đến 16 giờ 30 phút ngày 18/11/2019 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình (Tổ 06, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Ngày 18, 19, 20/11/2019.  Nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình.

Tài khoản số: 8800201010810

Mở tại: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 21/11/2019 tại Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình (Tổ 06, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 0913.031.487 – 0983.935.388 (Trong giờ hành chính).

                                                                           GIÁM ĐỐC

                                                                             (Đã ký)

                                                                         Phạm Duy Hà

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.