Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

05/09/2019 14:05

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình (Tổ 06, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ cơ quan có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch  huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (Số 67, đường Điện Biên, tổ 4, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát).

3. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất đối với 69 thửa đất tại xã Bản Vược, huyện Bát xát, tỉnh Lào Cai. Cụ thể như sau:

+ 18 thửa đất tại tuyến T1 gồm các thửa đất (thửa 27; 28 và từ thửa số 30 đến thửa số 45) có diện tích là từ 84 -100 m2/thửa đất tại trung tâm xã Bản Vược, riêng thửa 30; 45 (bám hai mặt đường).

+ 32 thửa đất tại dự án tạo quỹ đất tuyến đường T12, xã Bản Vược (từ thửa 1 đến thửa số 32 bám một mặt đường) có diện tích là 100 m2/thửa đất;

+11 thửa đất tại tuyến N7 có diện tích là 100 m2/thửa đất, riêng thửa 46; 56 (bám hai mặt đường).

08 thửa đất biệt thự. Trong đó thửa đất số 58; 59 tại tuyến đường T1; thửa đất số 62; 63 tại tuyến đường T13; Riêng thửa 57; 60; 61; 64 (bám hai mặt đường tại tuyến T1 và T13); Có diện tích là 325 m2/thửa đất.

Tổng giá khởi điểm: 25.270.400.000 đồng. (Hai mươi năm tỷ, hai trăm bẩy mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).

Mục đích sử dụng đất: Đất ở

Thời gian sử dụng đất: Lâu dài

Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất (đấu giá riêng lẻ).

Quy hoạch sử dụng đất: Chấp hành nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kiến trúc xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản Nhà nước

4. Giá khởi điểm:

Giá từ 2.500.000 đồng/m2 – 3.600.000 đồng/m2 (Thực hiện theo Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại huyện, thành phố Lào Cai). Gồm các thửa đất:

+ 18 thửa đất tại tuyến T1 gồm các thửa đất (thửa 27; 28 và từ thửa số 30 đến thửa số 45) có diện tích là từ 84 -100 m2/thửa đất tại trung tâm xã Bản Vược, riêng thửa 30; 45 (bám hai mặt đường).

+ 32 thửa đất tại dự án tạo quỹ đất tuyến đường T12 xã Bản Vược (từ thửa 1 đến thửa số 32 bám một mặt đường) có diện tích là 100 m2/thửa đất;

+11 thửa đất tại tuyến N7 có diện tích là 100 m2/thửa đất, riêng thửa 46; 56 (bám hai mặt đường).

08 thửa đất biệt thự. Trong đó thửa đất số 58; 59 tại tuyến đường T1; thửa đất số 62; 63 tại tuyến đường T13; Riêng thửa 57; 60; 61; 64 (bám hai mặt đường tại tuyến T1 và T13); Có diện tích là 325 m2/thửa đất.

5. Tiền mua hồ sơ:  200.000 đồng/ hồ sơ  -  500.000 đồng/hồ sơ (Theo điểm a khoản 2, Điều 10 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ban hành ngày 15/5/2017).

6. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện.

8.  Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/9/2019 đến ngày 20/9/2019, khách hàng liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 05/9/2019 đến ngày 24/9/2019, trong giờ hành chính tại Hội trường Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và tại Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình.

10. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện: Hạn cuối cùng đến 17 giờ 00 phút ngày 24/9/2019 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại Hội trường Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Ngày 24, 25, 26/9/2019.  Nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình.

Tài khoản số: 701570406002888  mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương Chi nhánh tỉnh Lào Cai (Số 121, đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai).

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 27/9/2019 tại Hội trường Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 0913.031.487 – 0837.966.118 (Trong giờ hành chính).

GIÁM ĐỐC

( Đã ký)

Phạm Duy Hà

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.