Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

05/11/2018 09:14

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai (tổ 05, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ cơ quan có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch  huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

3. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất đối với 05 thửa đất; tổng diện tích: 1.254,90 m2, Tổng giá khởi điểm: 15.953.940.000 đồng. (Mười năm tỷ, chín trăm năm mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn) chi tiết như sau:

a) Thửa đất trụ sở cũ Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà:

- Số lượng:  01 thửa đất; Diện tích: 780,60 m2.

- Vị trí: Thửa đất trụ sở cũ Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà tại đường Ngọc Uyển và đường Nậm Sắt, tổ dân phố Nậm Sắt 2, thị trấn Bắc Hà.

b) Các thửa đất Khu tập thể cũ Trường THPT số 1 Bắc Hà:

      - Số lượng 04 thửa đất: Thửa đất số 125, diện tích: 99,50 m2; Thửa đất số 126, diện tích: 123,20 m2; Thửa đất số 127, diện tích: 132,60 m2; Thửa đất số 128, diện tích: 119 m2;

- Vị trí: Các thửa đất Khu tập thể cũ Trường THPT số 1 Bắc Hà tại đường Thanh Niên, tổ dân phố Nậm Sắt 2, thị trấn Bắc Hà.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở

Thời gian sử dụng đất:  Lâu dài

Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất (đấu giá riêng lẻ).

Quy hoạch sử dụng đất: Chấp hành nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kiến trúc xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản Nhà nước

4. Giá khởi điểm:

          Thực hiện Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, giá thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất tại huyện Bắc Hà và thành phố Lào Cai;

          a) Thửa đất trụ sở cũ Hạt Kiểm lâm huyện tại đường Ngọc Uyển và đường Nậm Sắt, tổ dân phố Nậm Sắt 2, thị trấn Bắc Hà là: 17.400.000 đồng/ m2

          b) Các thửa đất Khu tập thể cũ Trường THPT số 1 Bắc Hà tại đường Thanh Niên, tổ dân phố Nậm Sắt 2, thị trấn Bắc Hà là: 5.000.000 đồng/ m2

  5. Tiền mua hồ sơ: Đối với thửa đất Khu tập thể cũ Trường THPT số 1 Bắc Hà, số 125, diện tích: 99,50 m2 là 200.000 đồng/ hồ sơ; Thửa đất trụ sở cũ Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà và các thửa đất Khu tập thể cũ Trường THPT số 1 Bắc Hà, số 126, diện tích: 123,20 m2; Thửa đất số 127, diện tích: 132,60 m2; Thửa đất số 128, diện tích: 119 m2 là 500.000 đồng (Theo điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ban hành ngày 15/5/2017).

6. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện .

8.  Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 20/11/2018, khách hàng liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 22/11/2018, trong giờ hành chính tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Hà.

10. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện: Hạn cuối cùng đến 16 giờ 30 phút ngày 26/11/2018 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại Hội trường tầng 3, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bác Hà, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Ngày 22, 23, 26/11/2018. Nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Tài khoản số: 99999 601 9999 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Phòng giao dịch Bắc Hà (Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 27/11/2018 tại Hội trường tầng 3, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

   02143.824.914  -  02143.663.168 (Trong giờ hành chính).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Ngọc Nghĩa

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.